ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe numer 2/BNT/2016 w ramach projektu

Zapytanie ofertowe numer 2/BNT/2016 w ramach projektu


Zapytanie ofertowe numer 2/BNT/2016 w ramach projektu

Realizacja usług psychologa w projekcie pod nazwą: "Beskidy na TAK" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


strzałka do góry