ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Już jutro XVI Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Już jutro XVI Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych


Już jutro XVI Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy – Organizacja Pożytku Publicznego z Łodygowic jest organizatorem XVI Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. Turniej rozegrany zostanie w dniach 2-4 września br. w hali sportowej Gimnazjum Jana Pawła II w Milówce. Zawodnicy zostaną zakwaterowani w Hotelu Tycjan.

Celem turnieju jest propagowanie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych, dokonanie eliminacji zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski – drużynowych i indywidualnych, oraz zapoznanie mieszkańców powiatu żywieckiego z osiągnięciami osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Ta dyscyplina olimpijska na Podbeskidziu ma coraz więcej zwolenników. W zawodach weźmie udział 50 zawodników zrzeszonych w klubach sportowych „Start”, oraz innych stowarzyszeń sportu osób niepełnosprawnych.
    
Organizacja ogólnopolskich imprez sportowych w sposób istotny przyczynia się do integracji i inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych, szczególnie dotyczy to przedsięwzięć cyklicznych, mających już swoją tradycję. Turniej przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: drużynowej (min. 4 zawodników) i indywidualnej.

XVI Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych wpisuje się w kalendarz imprez sportowych obchodów 20 – lecia działalności Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy. W związku tym pula nagród została zwiększona i wynosi już ponad 11 tysięcy złotych.

Patronat Honorowy objęli: - Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju, Jan Szyszko – Minister Kultury i Środowiska, Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki, Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski. W Komitecie Honorowym przedstawiciele Władz Parlamentarnych i Samorządowych.

Turniej dofinansowany ze środków MSiT, PFRON. Partner – ZMGE Żywiec

XVI Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych
2 - 4 wrzesień 2016

Patronat Honorowy

Mateusz Morawiecki
Wicepremier,
Minister Rozwoju
Piotr Gliński
Wicepremier, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jan Szyszko
Minister Środowiska
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Witold Bańka
Minister
Sportu i Turystyki
Krzysztof Michałkiewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wojewoda Śląski

Komitet Honorowy

 • Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Andrzej Kamiński - Senator RP
 • Kazimierz Matuszny - Poseł na Sejm RP
 • Mateusz Mroz - Prezes Agencji Mienia Wojskowego
 • Jan Chrząszcz - Pierwszy Wicewojewoda Śląski
 • Andrzej Kalata - Starosta Żywiecki
 • Andrzej Pitera - Wójt Gminy Łodygowice
 • Robert Piętka - Wójt Gminy Milówka
 • Bolesław Piecha - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Tadeusz Kopeć - Senator RP
 • Stanisław Pięta - Poseł na Sejm RP
 • Robert Kwiatkowski - Prezes PFRON
 • Ks. Roman Dziadosz - Proboszcz parafii św. Stanisława BM
 • Janusz Michałek - Prezes Związku Międzygminnego ds. Ekologii
 • Michał Łukasik - Komendant Powiatowy Policji w Żywcu
 • Czesław Wandzel - Przewodniczący Rady Gminy

Komunikat Organizacyjny

Turniej finansowany ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Związek Miedzygminny ds Ekologii

Patronat medialny:

Gość Niedzielny
W Sieci
Nasze Sprawy
Żywiec Info
Dziennik Zachodni
Radio Bielsko
Radio Eska
TVP INFO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel zawodów:

 • Propagowanie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji.
 • Dokonanie eliminacji zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski – drużynowych i indywidualnych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w kraju.
 • Zapoznanie mieszkańców podbeskidzia z osiągnięciami osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym.
 • Integracja sportowców niepełnosprawnych.

2. Organizator zawodów:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
sport@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl
Tel/fax 33 862 31 97

II. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne zrzeszone w jednostkach ”START” oraz z innych STOWARZYSZEŃ,
 2. Zawodników obowiązuje:
  • posiadanie aktualnej książeczki zdrowia,
  • WAŻNE: Ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupy KiZ

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

 • KATEGORIA DRUŻYNOWA
 • KATEGORIA INDYWIDUALNA

Ad 1. KATEGORIA DRUŻYNOWA

W zawodach biorą udział drużyny składające się z czterech zawodników wg. następującego podziału:

 1. ZAWODNIK WÓZEK (kobieta lub mężczyzna)
 2. ZAWODNIK KOBIETA Z GRUPĄ VI-X
 3. ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ VI-VIII (może grać w grupie wyższej)
 4. ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ IX-X
 • Gra w turnieju drużynowym toczyć się będzie do trzech zwycięstw, w przypadku nie rozstrzygnięcia (stan 2 : 2), drużyny wystawiają mixty, lub DEBLE (zawodnicy/czki z grup VI – VIII, IX - X)
 • Za każdy wygrany pojedynek zespół otrzymuje 1 pkt., za przegrany 0 pkt.
 • Zespoły, które nie będą posiadały przedstawicieli z w/w grup oddają 1 pkt przeciwnikowi bez gry.
 • Drużyna musi składać się z minimum trzech zawodników.
 • Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy zgodnie z wcześniej przeprowadzonym losowaniem.
 • Mecze w grupach będą odbywać się systemem każdy z każdym.
 • Po zakończeniu gier w grupach, drużyny rozgrywają mecze równolegle do miejsca ( 1-2, 3-4,5-6 itd.).
 • Turniej drużynowy zostanie rozegrany w sobotę dnia 03.09.2016 r.

Ad. 2 KATEGORIA INDYWIDUALNA

Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony w dniu 04.09.2015 r. w czterech grupach:

 1. GRUPA WÓZKÓW (kobiety)
 2. GRUPA WÓZKÓW (mężczyźni)
 3. GRUPA KOBIET – kategoria open
 4. GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN (grupy VI – VIII, IX – X) zawodnicy z grup niższych mogą startować w grupach wyższych

System rozgrywek w kategorii indywidualnej będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych grupach i ustalony będzie po zakończeniu turnieju drużynowego (tj. sobota 03.09.2016 r.)

Uwaga: Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony, jeżeli wystąpi minimum czterech zawodników w danej grupie.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki: Hala Sportowa- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce Zakwaterowanie: Hotel TYCJAN, Plac Wolności 7, 34-360 Milówka

V. SPRAWY FINANSOWE

 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 • Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.
 • Podstawą uczestnictwa będzie przesłanie zgłoszenia przesłane na adres organizatora:
  Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
  34 – 325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6
  lub fax. (033) 8623 197 lub
  e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl
  e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26.08.2016r. – liczy się kolejność zgłoszeń.

VI. NAGRODY

1. Turniej drużynowy, za miejsca od I do X – dyplomy i puchary.

I miejsce 700 zł
II miejsce 600 zł
III miejsce 450 zł
IV miejsce 350 zł
V miejsce 300 zł
VI miejsce 250 zł
VII miejsce 200 zł
VIII miejsce 150 zł
IX miejsce 100 zł
X miejsce 100 zł

Łaczna kwota nagród finansowych w turieju drużynowym wynosi 3200 zł.

2. Turniej indywidualny, za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy w każdej grupie.
Kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe w turnieju indywidualnym wynosi 8000,-zł (słownie: osiem tysiący złotych).

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Termin przybycia: 02.09.2016 r. Godz. 12.00 – 19.00 Hotel TYCJAN
2. Miejsce zakwaterowania: Hotel TYCJAN, Plac Wolności 7, 34-360 Milówka

Zawody będą rozgrywane na Hali Sportowej w GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MILÓWCE ul. Sportowa 15, 34-360 Milówka.
Odprawa kierowników ekip, trenerów w dniu przybycia 02.09.2016r. o godzinie 19.00, na której odbędzie się rozlosowanie drużyn do grup w turnieju drużynowym w miejscu zakwaterowania. O godzinie 19.30 odbędzie się kolacja.

Uwaga : Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu Turnieju zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Wszelkie sprawy sporne związane z turniejem rozstrzyga Organizator i sędzia główny zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 02.09.2016

 • Godzina 14.00 – 19.00 przyjazd zawodników
 • Godzina 19.00 – odprawa
 • Godzina 19.30 – kolacja

SOBOTA 03.09.2016

 • Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie
 • Godzina 09.30 – 12.30 – turniej drużynowy, rozgrywki grupowe,
 • Godzina 12.45 – 13.45 – obiad
 • Godzina 15.00 – 18.30 – turniej drużynowy- finały,
 • Godzina 19.00 – 22.00 - kolacja przy grillu i góralskiej muzyce

NIEDZIELA 04.09.2015

 • Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie
 • Godzina 09.00 – 13.00 – turnieje indywidualne
 • Godzina 13.15 – zakończenie zawodów - rozdanie nagród
 • Godzina 13.45 - obiad
 • Godzina 15.00 – 18.00 - wydawanie suchego prowiantu, wyjazd zawodników

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry