ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » W Centrum "Dialog" o sytuacji os. niepełnosprawnych

W Centrum "Dialog" o sytuacji os. niepełnosprawnych


W Centrum

W środę, 28 września Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Eurobeskidy” uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

 

Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.  Zgodnie z informacjami zawartymi w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku ws. powołania w/w zespołu, do jego głównych zadań należy opracowanie:

 

1)  analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych;

 

2) kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z uwzględnieniem postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);

 

3)  propozycji rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

 

Wierzymy, że tego typu inicjatywy znajdą szerokie poparcie i będą służyły do dobrej aktywizacji osób niepełnosprawnych.


strzałka do góry