ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Konsultacje dotyczące założeń nowych programów PFRON

Konsultacje dotyczące założeń nowych programów PFRON


Konsultacje dotyczące założeń nowych programów PFRON

PFRON zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących założeń nowych programów:

  1. Pilotażowy program „ABSOLWENT”,
  2. Pilotażowy program „PRACA - INTEGRACJA”,
  3. Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Celem programów jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do ww. programów za pośrednictwem zamieszczonych w niniejszym komunikacie „Formularzy zgłaszania uwag”.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: programy@pfron.org.pl, do dnia 13 października 2016 roku.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie:

http://pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/konsultacje-w-sprawie-z/3379,Konsultacje-dotyczace-zalozen-nowych-programow-PFRON.html


strzałka do góry