ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Ministerstwo Środowiska o zrównoważonym rozwoju w kontekście Encykliki

Ministerstwo Środowiska o zrównoważonym rozwoju w kontekście Encykliki


Ministerstwo Środowiska o zrównoważonym rozwoju w kontekście Encykliki

„(...) prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusję o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk biednych (...)”.

Papież Franciszek

 

W Encyklice Laudato Si’, Ojciec Święty odwołuje się do wszystkich ludzi dobrej woli. Zaprasza wszystkich do przyjaznego dialogu na temat kryzysu ekologicznego i społecznego, który zagraża naszemu "wspólnemu domowi". Papież Franciszek  wzywa do przebycia wspólnej drogi, aby sprostać temu globalnemu wyzwaniu. Teoretyczne rozważania to za mało, Ojciec Święty  wzywa społeczeństwo do świadomego życia opartego na praktycznych działaniach, w których nie ma usprawiedliwienia dla wymówek. Papieża nie satysfakcjonuje marginalna poprawa – widoczna w szczegółach, wskazuje natomiast na głębokie nawrócenie, ze względu na pogorszenie się ogólnej sytuacji. Dlatego musimy mieć świadomość, że wszyscy mamy ten sam dom, otrzymany od Boga, i że jesteśmy dziećmi jedynego Stwórcy i Ojca, który jest w niebie.

Kiedy Ojciec Święty mówi o "nawróceniu ekologicznym" (Laudato Si’ nr. 216), nie zamierza On wprowadzić, pewnego rodzaju pietas (miłosierdzia) wobec otaczającego środowiska, ale zachęca do poważnego rozważenia kryzysu ekologicznego, który dotknął całą ludzkość. Chodzi więc o spotkanie z Chrystusem, na którym możliwe jest budowanie relacji z drugim człowiekiem i jego otoczeniem, włączając w to środowisko.

 

Konferencja „Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki Laudato Si`” dotyczy najważniejszych problemów świata. Są nimi: brak dobrej wody, brak dobrego powietrza, degradacja gleb, proces pustynnienia, głód, migracje, wykluczenie i powiązane z tym zmiany klimatyczne. Tym sprawom w encyklice Laudato Si` Papież Franciszek poświecił uwagę. Te tematy porusza także wynegocjowane w Paryżu światowe porozumienie klimatyczne, w którym Polska odegrała istotną rolę. Dzięki Porozumieniu paryskiemu, obejmującemu wszystkie państwa świata, można wymienione problemy rozwiązać z poszanowaniem integralności i specyfiki gospodarczej każdego z państw. Zrównoważony rozwój to szansa na innowacyjność w zakresie nowych technologii, jak też szansa na regenerację zasobów przyrody, które mogą  służyć człowiekowi na zawsze.

„To wielkie wyróżnienie dla resortu i również wielkie wyróżnienie dla mnie, że Stolica Apostolska zauważyła fakt, że Polska jest liderem w zakresie realizowania koncepcji zrównoważonego rozwoju i państwem, które tę koncepcję przedstawiało na 21. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Paryżu. Postulaty, które zostały ujęte w Porozumieniu paryskim dają szansę na realizowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i  rozwiązanie problemów świata poruszonych przez Papieża Franciszka w encyklice Laudato Si`” – podkreślił prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent RP - Andrzej Duda.

źródło: Ministerstwo Środowiska


strzałka do góry