ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » "Eurobeskidy" w CPS "Dialog"

"Eurobeskidy" w CPS "Dialog"Prezes Stanisław Handerek reprezentował dziś Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w warszawskim CentrumDialog. W spotkaniu Międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin uczestniczył m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Minister Krzysztof Michałkiewicz...

Oprócz przewodniczącego, który reprezentuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zespołu wchodzą przedstawiciele m.in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem Integracyjnym "Eurobeskidy" oraz wspierają szeroko rozumianą aktywizację osób niepełnosprawnych.

Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów. Oprócz wyemienionych powyżej instytucji w jego skład wchodzą również przedstawiciele resortów: zdrowia, edukacji, finansów, infrastruktury, kultury, nauki, rolnictwa, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji.

Do zadań Zespołu należy opracowanie analizy aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji. Zespół ma również wypracować  propozycje rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

Z punktu widzenia naszego śordowiska ważna jest współpraca ze wszystkimi instytucjami, którym lezy na sercu los osób niepełnosprawnych. Dlatego w tym kontekście podejmujemy wspólne inicjatywy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Rodziny oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


strzałka do góry