ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » 1% na Pożytek Publiczny

1% na Pożytek Publiczny


1% na Pożytek Publiczny

Szanowni Przyjaciele!!!

AKCJA INTEGRACYJNE OBOZY SPORTOWE 2007
ORAZ NAUCZYMY TWOJE DZIECKO PŁYWAĆ

Czy pamiętasz jak byłeś dzieckiem? Byłeś na obozie, koloni, czy wycieczce?

80 procent polskich dzieci w wakacje i ferie nie wyjeżdża ze swojego miasta lub wioski. Ich rodziców nie stać na opłacenie odpoczynku dla dziecka. Możesz pomóc liczy się każdy grosz!


Jak już Państwa informowaliśmy, jesteśmy organizacją posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze zmianami ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U Nr 202, poz. 1997) od dnia 1 stycznia 2004 mogą Państwo przekazać darowiznę na organizacje prowadzącą działalność pożytku publicznego łącznie do wysokości nie przekraczającej 10 % dochodu ( art. 18, 1 pkt 1.)Natomiast jako osoby fizyczne jeden procent z podatku dochodowego.

Wszystkie darowizny otrzymane z tego tytułu przeznaczymy na „AKCJĘ INTEGRACYJNE OBOZY DLA DZIECI i MŁODZIEŻY – 2007 oraz zajęcia pozalekcyjne na pływalni”
 
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice
ul. Królowej Jadwigi 6 34 325 Łodygowice


Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. Oddział w Bielsko - Biała
numer 34 1060 0076 0000 3300 0030 4333

z dopiskiem „darowizna na organizacji pożytku publicznego 1%” lub 1%


Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Krok 1: Trzeba znaleźć organizację pożytku publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice (konto wydrukowane jest w informacji powyżej),
Krok 2: Trzeba obliczyć kwotę, którą możemy przekazać.
Najpierw należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć od tego podatku 1%.
Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT -36 lub PIT-37)
w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajdziemy rubrykę „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego” (dla PIT-36 jest to pozycja nr 181, dla PIT-37 jest to pozycja 111).
Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%.
1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-36 z pozycji nr 180, dla PIT-37 z pozycji nr 110.
Uwaga! Przy obliczaniu 1% z podatku w formularzu PIT wpisujemy kwotę pomniejszenia, pomijając grosze.
Krok 3: Obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem na konto organizacji.
Musimy udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty – w wysokości obliczonego 1% podatku – na konto wybranej przez nas organizacji.
Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Pokwitowanie wpłaty należy zachować na wypadek wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego. Wpłata musi być dokonana pomiędzy 1 stycznia 2005 r. a dniem złożenia zeznania podatkowego – nie później jednak niż do 30 kwietnia 2005 r.
Krok 4: Wysłać formularz PIT.
Aby dopełnić formalności, wypełniony formularz wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Jeśli nie popełniliśmy żadnego błędu, możemy być spokojni: urząd uzna za prawidłowe pomniejszenie podatku do wpłaty, jeśli z całości zeznania wynikła taka konieczność, lub zwróci nam odliczony 1% w przypadku, jeśli z całości naszego zeznania wynikła nadpłata podatku.
Krok 5: Jeżeli rozliczyliśmy wcześniej podatek za rok 2004, możemy dokonać odpisu 1%, dokonując korekty zeznania. Wówczas należy wypełnić powtórnie PIT, wpisując w nagłówku formularza wyraz „Korekta”, zaznaczając poz. 8 pkt 2 „Korekta zeznania”, następnie wyliczyć należny podatek. Do korekty należy dołączyć pismo przewodnie do Naczelnika Urzędu Skarbowego, uzasadniające korektę wolą dokonania odpisu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Z poważaniem

Staszek Handerek


strzałka do góry