ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » XIV Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Żywiec 17 - 18 marzec 2017

XIV Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Żywiec 17 - 18 marzec 2017


XIV Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Żywiec 17 - 18 marzec 2017

XIV Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Żywiec 17 - 18 marzec 2017

Sponsor Główny:

Sinevia

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Partner:

PGE Energia Odnawialna S.A.

Partner:

Związek Miedzygminny ds Ekologii

Współorganizator:

Logo Starostwo Powiatowe w Żywcu

Sponsorzy:

Ksse
Elmontaż
Mixpol
AQUA S.A. Bielsko-Biała
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o
MPWiK
Brixpol
Bank Spółdzielczy
Białka Tatrzańska

Regulamin zawodów

I. CEL:

 1. Popularyzacja dyscypliny olimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku sportowym.
 3. Bicie rekordów kraju, klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników.
 4. Promocja regionu żywiecczyzny.
 5. Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 18 marca 2017 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

Przyjazd zawodników w dniu 17 marca 2016 r.

 1. Przyjazd zawodników od 15.00 - 20:00
 2. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania w godz. 17.00 - 19.30
 3. Ważenie zawodników nie korzystających z noclegu może być przeprowadzone w dniu zawodów na dwie godziny przed startem.
 4. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 19:45 w Sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 5. Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 20:00

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. Ukończenie 14-go roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału
  w/w zawodach.

V. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez Organizatora.

VI. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona wg punktacji WILKS’A, a sędziowanie według przepisów IPC:

 • Kobiety rywalizują w kategorii open.
 • Mężczyźni rywalizują w kategoriach wagowych:
  niepełnosprawni, pełnosprawni: I grupa: do 49 kg, do 54 kg, do 59 kg, do 65 kg, do 72 kg, niepełnosprawni,
  pełnosprawni: II grupa: do 80 kg, do 88 kg, do 97 kg, do 107 kg, + 107 kg.

Suma punktów uzyskana przez zawodnika według formuły Wilks’a decyduje o klasyfikacji końcowej w kategorii open kobiet i w grupie I i II mężczyzn a w kategoriach wagowych mężczyzn wynik w kg.

VII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.
 2. Organizator przewiduje nagrody pieniężne, medal, dyplom dla:
  • zawodniczek pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w kat. ogólnej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w I grupie wagowej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w II grupie wagowej
  • najlepszego juniora
  • najlepszego zawodnika zawodów
  • najlepszej zawodniczki zawodów
  • najlepszego zawodnika Stowarzyszenie Integracyjnego Eurobeskidy

Kwota przewidziana na nagrody pieniężne i rzeczowe to 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych)

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres Organizatora bądź przesłać faksem lub e-mailem
do 6 marca 2017 roku na adres:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
tel/fax 033 862 31 97
stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl

O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 18.03.2017 r.

 • Godzina 10.00 – uroczyste otwarcie
 • Godzina 10:15 – start pierwszej grupy
 • Godzina 16:00 – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty podróży pokrywają uczestnicy zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. INFORMACJE

Komisję odwoławczą stanowią:

 • Przedstawiciel Organizatora
 • Sędzia Główny zawodów
 • Lekarz

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stronie: www.eurobeskidy.org.pl

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
  • Sędzia Główny Zawodów
  • Sędzia Główny zawodów
  • Kierownicy ekip
 2. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy.
 3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
  • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału
  w/w zawodach.

Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przyjmowana ilość zawodników kadry jest ograniczona. Uczestnik należy zgłaszać na osobnych kartach zgłoszeń
- Zawodnicy z kadry będą klasyfikowani osobno.
- Pula nagród dla zawodników z kadry uzależniona od ilości uczestników.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry