ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Obozy Sportowe 2007

Obozy Sportowe 2007


Obozy Sportowe 2007

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice już po raz czwarty organizuje Wakacyjny Integracyjny Obóz Sportowy. Uczestnikami obozów są dzieci i młodzież niepełnosprawna i pełnosprawna z rodzin wielodzietnych, niezamożnych, z terenów wiejskich, dla których ten wyjazd jest jedyną możliwością aktywnego wypoczynku letniego w Ośrodku o podwyższonym standardzie. Miejsce realizacji: Ośrodek Wypoczynkowy „HOLTUR” ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg. Obóz zorganizowano w dwóch turnusach: I turnus 16.07. – 29.07.2007 r. dla 60 dzieci z klas od 1 – 6 II turnus 30.07. – 12.08.2007 r. dla 60 osób młodzieży gimnazjalnej.

Informacja o wyjazdach dzieci i młodzieży na Obóz Sportowy Kołobrzeg 2007.

I Turnus:
Wyjazd z Bielska Biała 15.07 godz. 18.59
Zbiórka godz. 18.00 dworzec PKP B-B
Przyjazd do Kołobrzegu 16.07 godz. 6.00

Powrót
Wyjazd z Kołobrzegu 29.07 godz. 17.28
Przyjazd Dworzec PKP Bielsko Biała 30.07 godz. 9.49

II Turnus:
Wyjazd z Bielska Biała 29.07 godz.18.47
Zbiórka godz. 18.00 dworzec PKP B-B
Przyjazd do Kołobrzegu 30.07 godz. 10.31

Powrót
Wyjazd z Kołobrzegu 12.08 godz. 17.28
Przyjazd Dworzec PKP Bielsko Biała 13.08 godz. 9.49

Uwaga!
Dzieci należy dostarczyć na dworzec PKP Bielsko Biała (I peron) gdzie zostaną odebrane od opiekunów. Po powrocie należy je odebrać.


strzałka do góry