ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się 29 kwietnia 2017r. o godz 16:00 w Zamku ( sala kominkowa)

1. Porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy w dniu 29 kwietnia 2017 r.

 • Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.
 • Uchwalenie zmian do Statutu Stowarzyszenia.
 • Przyjęcie jednolitego tekstu statutu.
 • Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2016r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia
  01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Stowarzyszenia Integracyjnego EURBESKIDY
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2016r.
 • Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2017r.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poczęstunek dla uczestników zebrania.

 


strzałka do góry