ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » X Jubileuszowa Ogólnopolska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

X Jubileuszowa Ogólnopolska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych


X Jubileuszowa Ogólnopolska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w "X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Integracyjnej  Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych" która odbędzie się 3 czerwiec 2017r. w Łodygowicach przy zespole zamkowo- parkowym.

X Jubileuszowa Ogólnopolska Integracyjna
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
Łodygowice 3 czerwiec 2017

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sponsor:

Ksse

Partner:

Związek Miedzygminny ds Ekologii

Regulamin zawodów

I. CEL

 1. Propagowanie formy rehabilitacji poprzez spor
 2. Integracja wewnątrz środowiska osób niepełnosprawnych
 3. Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych
 4. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pełnosprawnym
 5. Zapoznanie uczestników Spartakiady z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych w sporcie

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

3 czerwiec 2017 r. przy Zespole Zamkowo - Parkowo w Łodygowicach (ul. Królowej Jadwigi 6)

IV. PROGRAM ZAWODÓW

03.06.2017 r.- sobota

 • 08.30 - 09.30 - zgłoszenia uczestników do zawodów
 • 09.00 - 9.45 - śniadanie dla uczestników spartakiady
 • 09.50 - 10.00 - uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady
 • 10.00 - 12.45 - przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych
 • 13.15 - rozdanie nagród i zakończenie Spartakiady
 • 13.30 – obiad dla uczestników spartakiady

V. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

1. Podczas spartakiady zostaną rozegrane następujące konkurencje:

 1. Sportowe:
  • pchnięcie kulą,
  • rzut oszczepem,
  • bieg na 60 m na wózkach,
  • bieg na 60 m
  • skok w dal z miejsca.
 2. Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłką lekarską- sposób dowolny,
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

2. Uczestnicy zawodów mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji.

3. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. PUNKTACJE I NAGRODY

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje i gorący posiłek.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu spartakiady do godz. 09.30.
 3. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia opinii lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach.
 4. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 5. Bez aktualnych orzeczeń lekarskich zawodnicy nie zostaną zakwalifikowani do startu.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. FINANSOWANIE I WYPADKI

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa Organizator.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry