ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Łodygowicki hołd dla Niepodległej

Łodygowicki hołd dla Niepodległej


Łodygowicki hołd dla Niepodległej

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w dniu 9 listopada uroczyście obchodziło Święto Niepodległości. O godz. 14.00 na Placu Wolności przy pomniku „Obrońcom Ojczyzny Polacy” wystawiono warty honorowe Wojska Polskiego i Policji. Obchody prowadził Eugeniusz Jachym –  Rzecznik Stowarzyszenia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Michał Dworczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się przemarszem z zespołu zamkowo – parkowego w Łodygowicach na Plac Wolności. Kolumnę poprowadziła Kompania Honorowa 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego ze sztandarem, następnie w pochodzie uczestniczyły poczty sztandarowe: Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łodygowic, Zarzecza, Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich, Zespółu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z Żywca, dalej jeźdźcy z Klubu Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK z Żywca, a także przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych, kościelnych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. 

Centralnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów walk o niepodległość Polski, odczytany został Apel Poległych, w przerywnikach salutowały bębny, oddana została salwa honorowa. Następnie wspólnie modliliśmy się za wszystkich, którzy polegli w imię Niepodległości. W tym wyjątkowym momencie modlitwę prowadził ks. kan. ppor. Władysław Kubasiak

W drugiej części uroczystości artyści z Teatru Polskiego w Bielsku Białej oraz współpracujący z nimi muzycy przedstawili spektakl pt. ,,BOGU I OJCZYŹNIE" Wielcy Polacy w służbie Bogu i Ojczyźnie. Repertuar przedstawiał spojrzenie na dzieje Polski i Polaków oczami wielkich osobowości Naszej historii. Scenariusz został opracowany przez Rafała Sawickiego, Muzyka i opracowanie muzyczne Krzysztof Maciejowski- skrzypce, Eugeniusz Kubat - kontrabas, Wojciech Golec- akordeon, śpiew Marta Gzowska Sawicka, Joanna Handerek. W spektaklu ujęte zostały fragmenty z pism i przemówień m.in. Jana Pawła II, Ignacego Jana Paderewskiego, Adama Mickiewicza, ks. Piotra Skarga. Usłyszeliśmy historyczne wypowiedzi, które momentami brzmią nadzwyczaj aktualnie i które poruszają wnikliwą refleksją nad duchową kondycją Naszego narodu. Oprócz napomnień i serdecznych uwag, dotyczących wzajemnych relacji Polaków, przypomniane zostały wspaniałe fakty z Naszej historii, które dowodzą mądrości i wspaniałego potencjału intelektualnego elit polskiego społeczeństwa.

Po zakończeniu części artystycznej, uczestnicy  mogli degustować tradycyjnych wyrobów z gęsiny przygotowanych przez Restaurację TYCJAN z Milówki oraz wina z Winnicy Srebrna Góra, które już od wieków jest przygotowywane na tzw. święto "Marcińskie".

Swoją obecnością zaszczycili nas: Małgorzata Szwed małżonka- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisława Szweda, Tomasz Maruszewski z małżonką, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych PFRON Warszawa, Jan Chrząszcz - I Wicewojewoda Śląski, Damian Kowalewski – asystent Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, Maria Wiśnińska-Kurz - Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego, Maksymilian Pyrga - Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Stanisława Szweda, Tomasza Chrzanowskiego - Prezesa AMW HOTELE Warszawa, Wiesław Kucharski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Jan Wroński – Dyrektor PFRON  Oddział w Katowicach, Brygadier Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Pułkownik Wojciech Stodolnika - Z-ca Komendanta Straży Granicznej w Raciborzu, Podpułkownik Zenon Wożniak Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku Białej, Podpułkownik Rafał Kowalski - Dowódca 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku – Białej, Ksiądz  Kanonik Jan Goryl - Proboszcza Parafii w Pietrzykowicach, Stanisław Sołtysik – Vice Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Podbeskidzie, Piotr Gołąb Członek Zarządu NSZZ „Solidarność” Podbeskidzie, Marek Magiera - Dyrektor Oddziału ZUS w Bielsku Białej,  Marcin Tomecki  zastępca Dyrektor oddziału ZUS w  Bielsku Białej, Przemysław Drabek – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielska Białej, Krzysztof Chodorowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Inspektor Dariusz Matusiak - Komendant Miejskiej Policji w Bielsku Białej,  Brygadier Zbigniew Mizera - Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Białej, Janusz Król - Starosta Powiatu Cieszyńskiego, młodszy  inspektor Jacek Bąk Komendant Powiatowej Policji w Cieszynie, Brygadier Damian Legierski – Komendant Powiatowego PSP w Cieszynie, Rokita Roman - Przewodnicząc Rady Powiatu Żywieckiego z radnymi Rady Powiatu Żywieckiego, Anna Wasilewska, Anna Satława, Jadwiga Jakubiec, Jadwiga Klimonda, Władysław Skrzyp, Maciej Pokusa, Tadeusz Pal, Stanisław Kucharczyk - Starosta Powiatu Żywieckiego z członkami zarządu Zbigniewem Gąsiorkiem i Józefem Stopką, Podinspektor Michał Łukasik Komendant Powiatowej Policji w Żywcu, Młodszy Brygadier  Andrzej Graca – Komendant Powiatowy PSP w Żywcu, Beata Kliś - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, Andrzej Widzyk – Dyrektor Powiatowego Wydziału Oświaty w Żywcu, Mirosław Staszkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy, Władysław Sanetra- Prezes Narodowych Sił Zbrojnych,  Andrzej Pitera - Wójt Gminy ŁODYGOWICE, Czesław Wandzel - przewodniczący Rady Gminy, Eugeniusz Jachym - vice przewodniczący Rady Gminy, Małgorzata Mieszczak, Eugeniusz Góra- Radni Gminy Łodygowice, Mirosław Jakubiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach, Wojciech Łatanik - zastępca przewodniczącego Rady Gminy Czernichów, Jakub Kliś - Dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A. Porąbka Żar, Tadeusz Sobolewski – Projektant – konstruktor największych elektrowni wodnych w tym m.in. elektrowni szczytowo pompowej Porąbka ŻAR oraz elektrowni Solina, Mecenas Gabriela Bania z mężem – z Kancelaria MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł S.K.A. w Bielsku Białej, Mecenas Janusz Gałkowski - Kancelaria Adwokacka w Bielsku Białej, Jerzy Starypan - Prezes Spółki Beskid Żywiec, Dariusz Świerczek z żoną  Dyrektora Spółki Prawda w  Bielsku Białej, Leszek Kowalczyk– Właściciela Firmy Kowalczyk z Warszawy, Tadeusz Fiedor  Prezesa Związku Podhalan, Zarząd oraz członkowie stowarzyszenia, sportowcy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji.
Media  reprezentowali Alina Świeży-Sobel - Gość Niedzielny Bielsko Żywiecki, Paweł Chudecki – Radio Bielsko, Agata Chmielowska – Radio Eska, Grzegorz Jagosz - WG Media.
 
W szczególności sposób dziękujemy sponsorom uroczystości: Panu Tomasza Chrzanowskiemu - Prezes AMW HOTELE Warszawa, Restauracji Tycjan z Milówki, Współwłaścicielowi Winnica Srebrna Góra z Krakowa Mikołajowi Tyc, Dyrektorowi Firmy Prawda z Bielska Białej Panu Dariuszowi Świerczek. Dziękujemy za pomoc i osobiste zaangażowanie w organizację obchodów Podpułkownikowi Rafałowi Kowalskiemu - Dowódcy 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowemu z Bielska – Białej, dyrektorowi Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy panu Mirosławowi Staszkiewiczowi, dyrektorowi  Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w  Żywcu, a zarazem Naszemu wiceprezesowi dr Bogusławowi Wyleciałowi

Już dziś zapraszamy na uroczystości 100 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości. Dzięki przeprowadzonym obchodom Święta Niepodległości w Łodygowicach osoby biorące udział będą w jedności przeżywać ten ważny dla narodu historyczny dzień. Poprzez otwarty charakter imprezy nastąpi integracja uczestników i umocnienie więzi społecznych.strzałka do góry