ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Ogłoszenie- Konkurs recytatorski

Ogłoszenie- Konkurs recytatorski


Ogłoszenie- Konkurs recytatorski

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach zaprasza do udziału w Konkursie Recytatorskim.

Konkurs skierowany jest do społeczności lokalnej oraz mieszkańców powiatu żywieckiego, dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” pt.” By czas nie zaćmił i niepamięć”.

Zwracamy się do gmin z prośbą o rozpowszechnienie w/w konkursu i pomoc w jego zrealizowaniu. Tematem konkursu są wiersze prezentujące przywiązanie do rodzinnej miejscowości i regionu (np. wiersze Heleny Zając)

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:

I kategoria – szkoły podstawowe

II kategoria – gimnazjum

III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

IV kategoria – dorośli

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch oddzielnych kategoriach:

- kategoria I – Konkurs Recytatorski Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch utworów w całości lub we fragmentach o zróżnicowanej formie np. jeden poetycki i jeden prozą. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.

- kategoria II – Konkurs Poezji Śpiewanej Uczestnicy (mogą wziąć udział tylko soliści) zobowiązani są do przygotowania dwóch utworów. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.

Tematem konkursu są wiersze prezentujące przywiązanie do rodzinnej miejscowości i regionu. Konkurs ma na celu promowanie gminy Łodygowice i naszego regionu.

Zgłoszenia chętnych przyjmujemy w terminie do 30 września 2007r na załączonej karcie zgłoszeniowej. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub za pośrednictwem szkoły. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju gminy Łodygowice,

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 23, 24 październik 2007r od godz.12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach. Wszelkie dodatkowe informacje udzielamy pod numerem telefonu

(033) 8 623-198, (033) 8 623-197

lub e-mail: stowarzyszenie@lodygowice.org.pl


strzałka do góry