ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Ogłoszenie- Konkurs literacki

Ogłoszenie- Konkurs literacki


Ogłoszenie- Konkurs literacki

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach organizuje Konkurs Literacki.

Konkurs skierowany jest do społeczności lokalnej oraz mieszkańców powiatu żywieckiego, dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” pt.” By czas nie zaćmił i niepamięć”.

Zwracamy się do gmin z prośbą o rozpowszechnienie w/w konkursu i pomoc w jego zrealizowaniu. Celem konkursu jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej, podzielenie się osobistymi przemyśleniami. Gmina Łodygowice podobnie jak wiele miejsc w naszym regionie posiada ciekawą, choć mało znaną mieszkańcom przeszłość i teraźniejszość (przykładem jest rękopis Ludwika Huczka pt. Dzieje Łodygowic i ich okolic.)

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:

I kategoria – szkoły podstawowe

II kategoria – gimnazjum

III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

Warunkiem udziału jest nadesłanie pracy w dowolnej formie literackiej (reportaż, proza, poezja, esej) na adres lub przekazanie do:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice,

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

w terminie do 30 września 2007r.

Prace powinny być podpisane, posiadać metryczkę zawierającą imię, nazwisko, adres, wiek uczestnika oraz klasa /prace mogą być również przesyłane za pośrednictwem szkoły/. Prace muszą być wyłącznie indywidualne! Wszystkie prace zostaną ocenione, najlepsze w każdej kategorii będą nagrodzone.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się dnia 28 października 2007r. podczas koncertu laureatów Wszystkie prace pozostają w zbiorach Stowarzyszenia

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:

(033) 8 623–198, (033) 8 623-197

lub e-mail: stowarzyszenie@lodygowice.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i publikacji nadesłanych prac konkursowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 Poz. 883)


strzałka do góry