ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie Sprawodawczo-Wyborcze

Walne Zgromadzenie Sprawodawczo-Wyborcze


Walne Zgromadzenie Sprawodawczo-Wyborcze

W dniu 24 marca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawodawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy. Zgromadzenie wybrało na nową 5-letnią kadencję Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1. Stanisław Handerek - Prezes Stowarzyszenia

2. Dawid Tyc - Vice Prezes

3. Mieczysław Loranc - Skrabnik

4. Bogusław Wyleciał - członek zarządu

5. Wojciech Barabasz - członek zarządu

Zgromadzenie wybrało także Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Mariusz Droździk

2. Dariusz Wandzel

3. Andrzej Kowalczyk

Na zgromadzeniu zatwierdzono także sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok, które wykazało zysk netto w kwocie 10.273,54 zł.

Zgromadzenie członków Stowarzyszenia przyjęło program działania i budżet stowarzyszenia na 2018 rok, który wynosi ponad 2,6 mln zł.strzałka do góry