ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Ogłoszenie- Konkurs plastyczny

Ogłoszenie- Konkurs plastyczny


Ogłoszenie- Konkurs plastyczny

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach ogłasza konkurs na pracę plastyczną pt.” Miejsce w którym czuję, że to moja ojczyzna”.

Konkurs skierowany jest do społeczności lokalnej oraz mieszkańców powiatu żywieckiego, dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” pt.” By czas nie zaćmił i niepamięć”. Zwracamy się do gmin z prośbą o rozpowszechnienie w/w konkursu i pomoc w jego zrealizowaniu.

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:

I kategoria – szkoły podstawowe

II kategoria – gimnazjum

III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

Temat pracy „Miejsca w którym czuję, że to moja ojczyzna”. Format wykonania pracy dowolny. Dopuszczalne wszelkie techniki plastyczne.

Warunkiem udziału jest nadesłanie prac na adres lub przekazanie do:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice,

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice w terminie do 30 września 2007r.

Prace powinny być podpisane, posiadać metryczkę zawierającą imię, nazwisko, adres, wiek uczestnika oraz klasa /prace mogą być również przesyłane za pośrednictwem szkoły/. Prace muszą być wyłącznie indywidualne! Wszystkie prace zostaną ocenione, najlepsze w każdej kategorii będą nagrodzone.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się dnia 28 października 2007r. podczas koncertu laureatów. Wszystkie prace pozostają w zbiorach Stowarzyszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:

(033) 8 623–198 , (033) 8 623-197,

lub e-mail: stowarzyszenie@lodygowice.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i publikacji nadesłanych prac konkursowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 Poz. 883)


strzałka do góry