ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Półmaraton Górski

Półmaraton Górski


Półmaraton Górski

II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim
o Puchar Komendanta Głównego Policji
Skrzyczne 25 maj 2018

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Policja
Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów

Dofinasowano ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Współorganizatorzy:

Lasy Państwowe
Powiat Żywiecki
Gmina Lipowa
IPA Śląska GW

Regulamin zawodów

I. CEL ZAWODÓW

 1. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej policjantów i pracowników Policji.
 2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 3. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
 4. Popularyzacja biegów górskich. Integracja środowiska policyjnego oraz służb mundurowych.
 5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w kwalifikacji indywidualnej i drużynowej.
 6. Celem biegu towarzyszącego jest integracja, popularyzacja uprawiania sportów masowych, promocja aktywności fizycznej jaką jest bieganie.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
 2. Komenda powiatowa Policji w Żywcu.
 3. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego.
 4. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu.
 5. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.
 2. Starostwo Powiatowe w Żywcu.
 3. Urząd Gminy Lipowa
 4. Stowarzyszenie IPA Sekcja Żywiec.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 25 maja 2018r. na terenie Gminy Lipowa "Dolina Zimnika" – start Półmaratonu o godz. 10:00, zakończenie i rozdanie nagród godz. 15:00.
 2. Bieg towarzyszący godz. rozpoczęcia 10:30, zakończenie i rozdanie nagród 12:00.
 3. Biuro zawodów, start i meta znajdują się w rejonie parkingu przy hotelu "Zimnik".
 4. Trasa przebiega szlakami górskimi z Doliny Zimnika poprzez Kościelec, Malinowa Skałę z najwyższym punktem na szczycie góry Skrzyczne.

V. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach uczestniczą reprezentacje zaproszonych jednostek organizacyjnych Policji oraz służb mundurowych, zawodnikami wchodzącymi w skład reprezentacji mogą być funkcjonariusze i pracownicy cywilni.
 2. W biegu towarzyszącym uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół policyjnych, rodziny emerytowanych policjantów oraz współmałżonkowie policjantów.
 3. Każdy uczestnik ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 60 złotych płatnej na konto Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy – Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr 71 8131 0005 0014 6421 2000 0050 z dopiskiem  "Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Głównego Policji" oraz z danymi zawodnika do 5 maj 2018 roku.
 4. Udział w biegu towarzyszącym jest bezpłatny.
 5. Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej.
 6. Każdy uczestnik zobowiązuję się do podania ilości osób towarzyszących.
 7. Na zaproszenie organizatora zawodów dopuszcza się możliwość udziału w półmaratonie zaproszonych gości.
 8. Uczestnicy przy zapisie podają dodatkowe informację dotyczące wyżywienia – wegetarianizm.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Imienne zgłoszenia należy przesłać do wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach zgodnie z formularzem zgłoszeniowym fax resort. 851-15-41, fax miejski 32 200-15-41, lub droga elektroniczną e-mail:
  doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl w terminie do dnia 5 maja 2018 roku (dotyczy jedynie funkcjonariuszy Policji, którzy będą startować w zawodach w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego – w służbie).
 2. Ponadto każdy zawodnik powinien dokonać indywidualnego zgłoszenia poprzez wypełnienie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie internetowej www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/305
 3. Bliższych informacji na temat zawodów udziela mł. asp. Jacek Michulec z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu tel. 733-373-00

UWAGA: PROSIMY O PODAWANIE ROZMIARÓW KOSZULEK

VII. FORMA ZAWODÓW

 1. Półmaraton – bieg na dystansie 21,097 km (jedno okrążenie)
 2. Limit na pokonanie trasy – 4 godz.
 3. Bieg towarzyszący dystans 3 km; limit na pokonanie trasy 30 min
 4. Organizator przewidział dodatkowe atrakcje dla uczestników.

VIII. KLASYFIKACJA

 1. Bieg główny – Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Głównego Policji klasyfikacja:
  • Indywidualna kobiet:
   I grupa – do 35 lat
   II grupa – powyżej 35 lat
  • Indywidualna mężczyzn:
   I grupa – do 35 lat
   II grupa – powyżej 35 lat
  • Kategoria drużynowa
  • Kategoria - Zaproszeni Goście
 2. Bieg towarzyszący klasyfikacja:
  • Indywidualna dziewczęta/kobiety:
   Kategorie wiekowe ustalone w zależności od zgłoszeń
  • Indywidualna chłopcy/mężczyźni:
   Kategorie wiekowe ustalone w zależności od zgłoszeń

IX. NAGRODY

 1. Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii indywidualnej otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
 2. Pula nagród w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim wynosi 4 000,00 zł.
 3. Pula nagród w Biegu Towarzyszącym 1 500,00 zł.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.
 5. Przewiduje się wyróżnienia indywidualne w kategorii najlepszy policjant i najlepsza policjantka.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie parkingu w rejonie Hotelu Zimnik – Gm. Lipowa w dniu 25 maja 2018 roku od godz. 08:00 będzie czynne biuro zawodów, gdzie będzie prowadzona weryfikacja zawodników
 2. Organizator zapewnia przygotowanie trasy biegu.
 3. Każdy zawodnik otrzyma koszulkę, pamiątkowy medal, posiłek dwudaniowy po biegu, wodę napoje izotoniczne na trasie oraz mecie.
 4. Oplata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenieść na innego zawodnika.
 5. Każdy zawodnik posiada własny sprzęt sportowy – obuwie i ubiór do biegów terenowych.
 6. W przypadku pracowników Policji i służb mundurowych podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na oświadczeniu o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w biegu i wyrażających zgodę na udział w nim na własna odpowiedzialność z pełna świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakterów zawodów. W związku z tym winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 7. Policjanci biorą udział w zawodach w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.
 8. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez każdego uczestnika legitymacji służbowej oraz aktualnych badań lekarskich bez przeciwskazań do wysiłku fizycznego (badania profilaktyczne).
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
 10. O przyjęciu do Półmaratonu Gorskiego o Puchar Komendanta Głównego Policji decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 12. .
 13. Limit na pokonanie trasy wynosi 4 godziny.
 14. Zaleca się by numer startowy był umieszczony z przodu.
 15. W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator.
PDF Komunikat Organizacyjny 91 kb Pobierz »

strzałka do góry