ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Dziś przypada 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00 rozpoczęło się wystąpienie zbrojne zorganizowane przez oddziały Armii Krajowej, skierowane przeciwko wojskom niemieckim okupującym Warszawę. Rozkaz o rozpoczęciu powstania wydał gen. Tadeusz Bór-Komorowski Komendant Główny Armii Krajowej, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i premier rządu emigracyjnego.

Celem powstania było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r. Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sowieckich oddziałów.

Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a Józef Stalin konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu pomocy. Z kolei wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało ograniczony charakter.

W walkach brało udział ok. 40-50 tys. powstańców. Swoim maksymalnym zasięgiem objęło część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy oraz Puszczę Kampinoską i Legionowo

Powstanie trwało 63 dni - od 1 sierpnia do 2 października. W tym czasie ludność cywilna pomagała powstańcom. Cywile dostarczali żywność walczącym, organizowali zaplecze dla żołnierzy AK, opiekowali się rannymi oraz budowali barykady.

Podczas trwania walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta. Ponadto stolica Polski została niemal całkowicie spalona i zburzona.

Dziś o godzinie 17 (godzina „W”- kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji "Burza") cała Polska odda hołd powstańcom warszawskim. Zatrzymajmy się i uczcijmy pamięć Walczących...


strzałka do góry