ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zbliża się Turniej Tenisa Stołowego

Zbliża się Turniej Tenisa Stołowego


Zbliża się Turniej Tenisa Stołowego

XVIII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych
31 sierpień - 02 wrzesień 2018

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Patronat honorowy:

Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jan Widera - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Jan Widera
Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki

Grzegorz Tobiszewski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Grzegorz Tobiszewski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Energii

Komitet honorowy:

Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Ireneusz Furczyk - Dyrektor COS w Szczyrku

Ireneusz Furczyk
Dyrektor COS w Szczyrku

Krzysztof Herzyk - Komendant Policji w Bielsku-Białej

Krzysztof Herzyk
Komendant Policji w Bielsku-Białej

IGrzegorz Szetyński - Wicestarosta Bielski

Grzegorz Szetyński
Wicestarosta Bielski

Antoni Byrdy - Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy
Burmistrz Miasta Szczyrk

Sponsor Główny:

Polska Grupa Energetyczna
Sponsor Strategiczny:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Sponsorzy:

Węglokoks Kraj
Winnica Srebna Góra
Orle Gniazdo
Agencja Ochrony Kowalczyk
Bank Spółdzielczy Węgierska Górka
Beskid Żywiec
Handerek

Regulamin zawodów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel zawodów:

 • Propagowanie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji.
 • Dokonanie eliminacji zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski – drużynowych i indywidualnych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w kraju.
 • Zapoznanie mieszkańców podbeskidzia z osiągnięciami osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym.
 • Integracja sportowców niepełnosprawnych.

2. Organizator zawodów:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl
Tel/fax 33 862 31 97

II. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne zrzeszone w jednostkach ”START” oraz z innych STOWARZYSZEŃ,
 2. Zawodników obowiązuje:
  • posiadanie aktualnej książeczki zdrowia,
  • WAŻNE: Ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupy KiZ

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

 • KATEGORIA DRUŻYNOWA
 • KATEGORIA INDYWIDUALNA

Ad 1. KATEGORIA DRUŻYNOWA

W zawodach biorą udział drużyny składające się z czterech zawodników wg. następującego podziału:

 1. ZAWODNIK WÓZEK (kobieta lub mężczyzna)
 2. ZAWODNIK KOBIETA Z GRUPĄ VI-X
 3. ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ VI-VIII (może grać w grupie wyższej)
 4. ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ IX-X
 • Gra w turnieju drużynowym toczyć się będzie do trzech zwycięstw, w przypadku nie rozstrzygnięcia (stan 2 : 2), drużyny wystawiają mixty, lub DEBLE (zawodnicy/czki z grup VI – VIII, IX - X)
 • Za każdy wygrany pojedynek zespół otrzymuje 1 pkt., za przegrany 0 pkt.
 • Zespoły, które nie będą posiadały przedstawicieli z w/w grup oddają 1 pkt przeciwnikowi bez gry.
 • Drużyna musi składać się z minimum trzech zawodników.
 • Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy zgodnie z wcześniej przeprowadzonym losowaniem.
 • Mecze w grupach będą odbywać się systemem każdy z każdym.
 • Po zakończeniu gier w grupach, drużyny rozgrywają mecze równolegle do miejsca ( 1-2, 3-4,5-6 itd.).
 • Turniej drużynowy zostanie rozegrany w sobotę dnia 01.09.2018 r.

Ad. 2 KATEGORIA INDYWIDUALNA

Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony w dniu 02.09.2018 r. w czterech grupach:

 1. GRUPA WÓZKÓW (kobiety)
 2. GRUPA WÓZKÓW (mężczyźni)
 3. GRUPA KOBIET – kategoria open
 4. GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN (grupy VI – VIII, IX – X) zawodnicy z grup niższych mogą startować w grupach wyższych.

System rozgrywek w kategorii indywidualnej będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych grupach i ustalony będzie po zakończeniu turnieju drużynowego (tj. sobota 01.09.2018 r.)

Uwaga: Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony, jeżeli wystąpi minimum czterech zawodników w danej grupie.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki i zakwaterowanie: Centrum Kongresów i rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. Z o. o.; ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk

V. SPRAWY FINANSOWE

 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 • Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.
 • Podstawą uczestnictwa będzie przesłanie zgłoszenia przesłane na adres organizatora:
  Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
  34 – 325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6
  lub fax. (033) 8623 197 lub
  e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl
  e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20.08.2018r. – liczy się kolejność zgłoszeń.

VI. NAGRODY

1. Turniej drużynowy za miejsca I-VIII – nagrody finansowe, dyplomy, puchary.

Uwaga: Kwota przeznaczona na nagrody pieniężne w turnieju drużynowym wynosi 2,500 zł.

2. Turniej indywidualny za miejsca I-VI – nagrody rzeczowe i dyplomy w każdej grupie.
Uwaga: Kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe w turnieju indywidualnym wynosi 5000,-zł (słownie: pięć tysiący złotych).

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Termin przybycia: 31.08.2018 r. godz. 12.00 – 19.00 Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o. o.
2. Miejsce zakwaterowania: do ustalenia.
Zawody będą rozgrywane w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o. o

Odprawa kierowników ekip, trenerów w dniu przybycia 31.08.2018r. o godzinie 19.00, na której odbędzie się rozlosowanie drużyn do grup w turnieju drużynowym w miejscu zakwaterowania. O godzinie 19.30 odbędzie się kolacja.

Uwaga : Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu Turnieju zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Wszelkie sprawy sporne związane z turniejem rozstrzyga Organizator i sędzia główny zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 31.08.2018

 • Godzina 12.00 – 19.00 przyjazd zawodników
 • Godzina 12.45 – 13.45 – obiad
 • Godzina 19.00 – odprawa
 • Godzina 19.30 – kolacja

SOBOTA 01.09.2017

 • Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie
 • Godzina 09.30 – 12.30 – turniej drużynowy, rozgrywki grupowe,
 • Godzina 12.45 – 13.45 – obiad
 • Godzina 15.00 – 18.30 – turniej drużynowy- finały,
 • Godzina 19.00 – 22.00 - kolacja przy grillu i góralskiej muzyce

NIEDZIELA 02.09.2017

 • Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie
 • Godzina 09.00 – 13.00 – turnieje indywidualne
 • Godzina 13.15 – zakończenie zawodów – rozdanie nagród
 • Godzina 13.45 - obiad
 • Godzina 15.00 – 18.00 wydawanie suchego prowiantu, wyjazd zawodników

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry