ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Serdeczne gratulacje

Serdeczne gratulacje


Serdeczne gratulacje

Łodygowice 22 października 2018r.

Szanowny Pan

Andrzej Pitera

Wójt Gminy Łodygowice


 

Szanowny Panie Wójcie!

W związku z wyborem na zaszczytną funkcję wójta gminy, proszę o przyjęcie naszych serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym gminy. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej gminnej wspólnoty.


Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy wybierając Pana i radnych wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic. Życzę więc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność gminy zadań i wyzwań.  Życzę uzasadnionej dumy z wygranych wyborów.

W imieniu Zarządu

Prezes Stowarzyszenia

Stanisław Handerek


strzałka do góry