ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Inauguracja obchodów święta Niepodległości na Podbeskidziu

Inauguracja obchodów święta Niepodległości na Podbeskidziu


Inauguracja obchodów święta Niepodległości na Podbeskidziu

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w dniu 8 listopada uroczyście obchodziło 100- lecie odzyskania Niepodległości. O godz. 14.00 na Placu Wolności przy pomniku „Obrońcom Ojczyzny Polacy” wystawiono warty honorowe Wojska Polskiego i Straży Granicznej. Obchody prowadził Eugeniusz Jachym –  Rzecznik Stowarzyszenia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej oraz Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przy pięknej jesiennej aurze o godz.14.10 rozpoczął się przemarsz z zespołu zamkowo – parkowego w Łodygowicach na Plac Wolności. Kolumnę prowadziła Kompania Honorowa 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego ze sztandarem pod dowództwem majora Dariusza Dziuby, następnie w pochodzie uczestniczyły poczty sztandarowe: Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu z zastępcą Komendanta Oddziału SG w Bielsku-Białej kapitanem Piotrem Tomaszkiem, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej – komendant bryg. Zbigniew Mizera, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – komendant st. bryg. Krzysztof Grygiel, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Prezesem Związku Władysławem Sanetrą, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łodygowic, Biernej, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z Żywca, dalej jeźdźcy z Klubu Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK z Żywca, a także przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych, kościelnych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej.

Centralnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów walk o niepodległość Polski, odczytany został Apel Poległych, w przerywnikach salutowały bębny, oddana została salwa honorowa. Następnie wspólnie modliliśmy się za wszystkich, którzy polegli w imię Niepodległości. W tym wyjątkowym momencie piękne słowa wygłosił ks. dr. Franciszek Płonka. Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach gdzie po przywitaniu zaproszonych gości, nastąpiło po raz pierwszy wręczenie statuetek Beskidzki Filar Aktywności. Swoją obecnością zaszczycili nas: Ksiądz doktor Franciszek Płonka, który został pierwszym wyróżnionym przez Stowarzyszenie statuetką Eurobeskidzki Filar Aktywności w kategorii Osoba Duchowna za ofiarną i wieloletnią posługę duszpasterską. Senator RP Andrzej Kamiński, Senator RP Tadeusz Kopeć, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Wiesław Włodek, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych PFRON Tomasz Maruszewski wraz z dyrektorem departamentu ds. Kontroli i Windykacji Marcinem Wawrzołą i dyrektorem oddziału śląskiego PFRON Janem Wrońskim, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda reprezentował Maksymilian Pryga, który odebrał również w jego imieniu przyznaną mu statuetkę Eurobeskidzki Filar Aktywności w kategorii Polityk – za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia w asyście Karoliny Lewkowicz. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski, Prezes Zarządu KSSE dr Janusz Michałek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Agata Serafin, Wojewódzki Komendant OHP Katowice Arkadiusz Sobków, Dyrektor oddziału ZUS w Bielsku-Białej Marek Magiera, wicedyrektor oddziału ZUS Marcin Tomecki, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Marek Bogusz wraz z Wiceprzewodniczącym Sołtysik Sławomir, Radna Sejmiku Śląskiego Ewa Żak, Starosta cieszyński Janusz Król, Wiceprzewodniczący rady powiatu bielskiego Krzysztof Chodorowski, wicestarosta Powiatu Bielskiego Grzegorz Szetyński, Starosta żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta żywiecki, Stanisław Kucharczyk wraz
z przewodniczącym rady Romanem Rokitą i Radnymi Powiatu – Jadwigą Jakubiec, Tadeuszem Pal, Władysławem Skrzypem, Dyrektor ZSME dr Bogusław Wyleciał, Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Mirosław Staszkiewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej brygadier Zbigniew Mizera, Komendant Policji w Żywcu podinspektor Michał Łukasik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu st. bryg. Krzysztof Grygiel, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie bryg. Damian Legierski, Komendant placówki Straży Granicznej w Bielsku Białej kapitan Piotr Tomaszek, wójt gminy Jeleśnia Anna Wasilewska, Wójt Gminy Łodygowice wraz z delegacją, Prezes Zarządu AQUA S.A Piotr Dudek – który w tym dniu został uhonorowany statuetką w kategorii Przedsiębiorca za wieloletnią współpracę i wsparcie finansowe Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy. Dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A. Porąbka- Żar Jakub Kliś, Prezes Drukarni Kolejowej Kraków Robert Rybka, Dyrektor GAZ SYSTEM Świerklaniec Piotr Karwot, Prezes Zarządu Elmontaż Marcin Caputa, Gabriela Bania adwokat MSDS LEGAL, dyrektor GOK Renata Talik, dyrektor GBP Krystyna Madziar, Stanisław Pawlus-Prezes LGD, Nadleśnictwo Jeleśnia reprezentował nadleśniczy Grzegorz Basiura z delegacją, przedstawiciele organizacji pozarządowych, OSP Łodygowice, OSP Bierna, Związek emerytów i Rencistów Łodygowice oraz członkowie i sympatycy stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwał Eugeniusz Jachym – rzecznik Stowarzyszenia, który wyróżniony został statuetką Eurobeskidzki Filar Aktywności w kategorii Samorządowiec za wieloletnią współpracę, wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia oraz godne reprezentowanie wspólnoty samorządowej dla dobra społeczności lokalnej i kultury. Zespół wokalny BB VOCAL GROUP w składzie Marta Gzowska Sawicka, Katarzyna Kosecka, Tomasz Lorek, Rafał Sawicki przygotowali występ artystyczny pt. 100 PIOSENEK NA 100 -LECIE NIEPODLEGŁOŚCI. Osoby biorące udział w uroczystości mogły sobie przypomnieć znane przeboje z okresu kilku dekad, dlatego koncert był miłym wspomnieniem minionych lat. Po zakończeniu części artystycznej, można było degustować tradycyjne wyroby z gęsiny przygotowane przez Restaurację TYCJAN z Milówki, oraz wina z Winnicy Srebrna Góra, które już od wieków jest przygotowywane na tzw. święto "Marcińskie". Biorący udział w łodygowickich obchodach 100-lecia święta odzyskania Niepodległości Senatorowie RP wręczyli Prezesowi stowarzyszenia Stanisławowi Handerkowi Srebrnego Orła Senatu RP.

Stowarzyszenie Integracyjne od wielu lat kultywuje właściwe postawy patriotyczne w myśl zasady - Bóg, Honor i Ojczyzna. Niech ten piękny czas jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości umacnia naszą wspólnotę, integruje i rozwija. Niech dziękczynienie za dar wolności, niepodległości i suwerenności naszego Narodu będzie czasem nie tylko radości, ale i zadumy – bo wolność nie jest nam dana raz na zawsze.

Sponsor uroczystości:

GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o.
Gęsina na Św. Marcina
Winnica Srebna Gora

Sponsorzy:

JSW Innowacje
Nadleśnictwo Jeleśnia
Ochrona Kowalczyk
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce


strzałka do góry