ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w pływaniu tuż tuż

Zawody w pływaniu tuż tuż


Zawody w pływaniu tuż tuż

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Sinevia

Patronat honorowy:

Prezes Zarządu
AMW Sinevia
Maciej Więckowski

Komunikat Organizacyjny

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

II. TERMIN ZAWODÓW

8 grudzień 2018

III. MIEJSCE

Pływalnia Centralnego Ośrodka Sportu ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

IV. CEL ZAWODÓW

 • Propagowanie sportowego stylu życia w środowisku wiejskim
 • Popularyzacja pływania w środowisku wiejskim jako skutecznej formy spędzania wolnego czasu
 • Wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu.
 • Zorganizowanie zawodów, w których mogą wsiąść udział całe rodziny od najmłodszych do seniorów.
 • Zapoznanie uczestników zawodów w Pływaniu z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą brać udział osoby zamieszkujące tereny wiejskie - dzieci. Uczestników poniżej 18 roku życia obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.

Zgłoszenia ilościowe należy przesłać do dnia 23.11.2018 r. na adres Organizatora:
Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
bądź faxem- 033- 8623197 lub sport@eurobeskidy.org.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, konkurencję startową.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed upłynięciem terminu zgłoszeń.

<!--

LISTY STARTOWE ZAMKNIĘTE.

-->

O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

VI. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach:
Grupa I obejmuje uczestników z klas 0, 1, 2, 3 szkoły podstawowej.
Grupa II obejmuje uczestników z klas 4, 5, 6 szkoły podstawowej.
Grupa III obejmuje uczestników z klas 7, 8 szkoły podstawowej i gimnazjów.

Konkurencje sportowe:

 • Klasy 0-1 - styl dowolny na dystansie 25 m.
 • Klasy 2-3 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 25 m.
 • Klasy 4-6 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.
 • Klasy 7-8 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie następujących miejsc:

Klasy 0-1

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-VI

Klasy 2-3

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 4-6

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 7-8

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i dyplom za uczestnictwo.

VIII. HARMONOGRAM

 • 8.15 - śniadanie
 • 9.00 - start I GRUPY
 • 10.50 - zakończenie rywalizacji I GRUPY
 • 11.15 - wręczenie nagród
 • 11.00 - start II, III GRUPY
 • 13.00 - zakończenie rywalizacji II, III GRUPY
 • 13.15 - wręczenie nagród
 • 13.45 – obiad Uroczyste zakończenie zawodów

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
 • Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni na pływalnię.
 • Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym komunikatem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.strzałka do góry