ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz § 21 pkt. 1 Statutu, zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy na obrady Zwykłego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w sali kominkowej Zespołu Zamkowo – Parkowego w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.

 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.

 8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2018r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
  za 2018.

 11. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2019r.

 12. Wolne wnioski, dyskusja.

 13. Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


strzałka do góry