ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Półmaraton Górski

Półmaraton Górski


Półmaraton Górski

III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim
o Puchar Komendanta Głównego Policji
24 maja 2019 roku

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Policja
100 lat Policji

Współorganizatorzy:

Powiat Żywiecki
Lasy Państwowe
Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów

Dofinasowano ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Patronat honorowy:

Mariusz Błaszczak
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej
Joachim Brudziński
Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Link do zapisów: www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/391

Regulamin zawodów

I. CEL ZAWODÓW

 1. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej policjantów i pracowników Policji i innych służb mundurowych.
 2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 3. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
 4. Popularyzacja biegów górskich. Integracja środowiska policyjnego oraz służb mundurowych.
 5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w kwalifikacji indywidualnej i drużynowej.
 6. Uczczenie 100 lecia istnienia Policji

II. ORGANIZATORZY:

 1. Gabinet Komendanta Głównego Policji;
 2. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji;
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;
 4. Komenda Powiatowa Policji w Żywcu;
 5. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Starostwo Powiatowe w Żywcu;
 2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach;
 3. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów woj. śląskiego;
 4. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 24 maja 2019r. na terenie Gminy Lipowa "Dolina Zimnika" – start Półmaratonu o godz. 10.00, zakończenie i rozdanie nagród godz. 14:00.
 2. Biuro zawodów, start i meta znajdują się w rejonie parkingu przy Nadleśnictwie Węgierska Górka.
 3. Trasa przebiega szlakami górskimi z Doliny Zimnika poprzez Kościelec, Malinowa Skałę z najwyższym punktem na szczycie góry Skrzyczne.

V. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach uczestniczą przedstawiciele wszystkich służb mundurowych: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna, GOPR. zawodnikami wchodzącymi w skład reprezentacji mogą być funkcjonariusze i pracownicy cywilni.
 2. W biegu mogą uczestniczyć, także osoby nie związane ze służbami mundurowymi.
 3. Każdy uczestnik ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 40 złotych płatnej na konto Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy – Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr
  71 8131 0005 0014 6421 2000 0050 z dopiskiem "Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Głównego Policji" oraz z danymi zawodnika.
 4. Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej.
 5. Uczestnicy przy zapisie podają dodatkowe informację dotyczące wyżywienia – wegetarianizm.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Każdy zawodnik powinien dokonać indywidualnego zgłoszenia poprzez wypełnienie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie internetowej www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/391
 2. Imienne zgłoszenia (dotyczy jedynie funkcjonariuszy Policji, którzy będą startować w zawodach w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego) należy przesłać do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach zgodnie z formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl.
 3. Bliższych informacji na temat zawodów udziela biuro Stowarzyszenia Tel (33) 862-31-97 mail: sport@eurobeskidy.org.pl lub asp. szt. Zdzisław Dudka z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu pod nr telefonu 8572923 lub tel. kom. 785 050 102

VII. FORMA ZAWODÓW

 1. Półmaraton – bieg na dystansie 21,097 km (jedno okrążenie)
 2. Limit na pokonanie trasy – 4 godz.

VIII. KLASYFIKACJA

 1. Bieg główny – Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Głównego Policji klasyfikacja:
  • Kobiety:
   I grupa – do 40 lat
   II grupa – powyżej 40 lat
  • Mężczyźni:
   I grupa – do 40 lat
   II grupa – powyżej 40 lat
  • Drużyna (policja i służby mundurowe) najlepsze wyniki uzyskane przez 3 zawodników
  • Goście:
   I grupa – kobiety
   II grupa – mężczyźni
   Uwaga: W przypadku dużego zainteresowania I i II grupa zostaną podzielone na kategorie wiekowe (dotyczy kategorii Goście).

IX. NAGRODY

 1. Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii indywidualnej otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
 2. Pula nagród w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim wynosi 5 000,00 zł.
  Uwaga: Pula nagród w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim została zwiększona do 6 000,00 zł.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie parkingu w rejonie Hotelu Zimnik – Gm. Lipowa w dniu 24 maja 2019 roku od godz. 08:00 będzie czynne biuro zawodów, gdzie będzie prowadzona weryfikacja zawodników
 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie Oświadczenia Uczestnika Zawodów oraz zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną.
 3. Organizator zapewnia przygotowanie trasy biegu.
 4. Każdy zawodnik otrzyma koszulkę, pamiątkowy medal, posiłek dwudaniowy po biegu, wodę napoje izotoniczne na trasie oraz mecie.
 5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenieść na innego zawodnika.
 6. Każdy zawodnik posiada własny sprzęt sportowy – obuwie i ubiór do biegów terenowych.
 7. W przypadku pracowników Policji i służb mundurowych oraz gości podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu i wyrażających zgodę na udział w nim na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
 8. Policjanci biorą udział w zawodach w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.
 9. Warunkiem dopuszczenia Policjantów do zawodów jest posiadanie przez każdego legitymacji służbowej oraz aktualnych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (badania profilaktyczne - do wglądu).
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
 11. O przyjęciu do Ekstremalnego Półmaratonu Górskiego o Puchar Komendanta Głównego Policji decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 13. Limit na pokonanie trasy wynosi 4 godziny.
 14. Zaleca się by numer startowy był umieszczony z przodu.
 15. W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator.
 16. Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 17. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 18. Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni do biegania.
 19. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

strzałka do góry