ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych


Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

XII Ogólnopolska
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
Łodygowice 1 czerwiec 2019

Zmiana miejsca: Dworek Góralski SPA Łodygowice, ul. Kasztanowa 108
Zapisy do 10 maja 2019 roku

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Regulamin zawodów

I. CEL

 1. Propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport.
 2. Integracja wewnątrz środowiska osób niepełnosprawnych.
 3. Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych.
 4. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pełnosprawnym.
 5. Zapoznanie uczestników Spartakiady z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych w sporcie.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

1 czerwiec 2019 r.
miejsce realizacji: przy Dworku Góralskim SPA w Łodygowicach ul. Kasztanowa 108

IV. PROGRAM ZAWODÓW

01.06.2018 r.- sobota

 • 09.00 - 09.30 - zgłoszenia uczestników do zawodów
 • 09.30 - 9.45 - śniadanie dla uczestników spartakiady
 • 09.50 - 10.00 - uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady
 • 10.00 - 12.45 - przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych
 • 12.45 - rozdanie nagród i zakończenie Spartakiady
 • 13.00 – obiad dla uczestników spartakiady

V. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

1. Podczas spartakiady zostaną rozegrane następujące konkurencje:

 1. Sportowe:
  • pchnięcie kulą - Kobiety – 3kg., Mężczyźni – 5 kg.
  • a)rzut oszczepem – Kobiety – 600 g., Mężczyźni – 800 g.
  • bieg na 60 m na wózkach,
  • bieg na 60 m,
  • skok w dal z miejsca – 3 skoki.
 2. Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłką lekarską- sposób dowolny -3 rzuty – Kobiety – 2 kg. Mężczyźni – 3 kg.
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

2. Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w dwóch wybranych przez siebie konkurencjach.

3. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. PUNKTACJE I NAGRODY

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje i gorący posiłek.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, narządu ruchu i wzroku.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 maja.
 3. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia opinii lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach.
 4. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 5. W przypadku nieterminowego nadesłania aktualnych orzeczeń lekarskich zawodnicy nie zostaną zakwalifikowani do startu.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. FINANSOWANIE I WYPADKI

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa Organizator.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry