ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Przed nami letnie zawody w pływaniu

Przed nami letnie zawody w pływaniu


Przed nami letnie zawody w pływaniu

Już 15 czerwca odbędą VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zawody w Pływaniu. W wydarzeniu weźmie udział blisko 140 osób.

Zawody organizowane będą w dwóch turach. W pierwszej turze o godzinie 9:00, wystartują dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, natomiast w drugiej o godzinie 11:00 rozpoczną rywalizacje dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Zawody pływackie odbędą się na basenie w Centralnym Ośrodku Sportu (COS) w Szczyrku. Dla uczestników wydarzenia przewidziany jest obiad. Zaraz po nim nastąpi rozdanie medali, dyplomów oraz nagród dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.
Wszystkich entuzjastów sportu zapraszamy do kibicowania! 

VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zawody w Pływaniu
Szczyrk 15 czerwiec 2019

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Śląskie

Sponsor Główny:

Sinevia

Partner:

COS Szczyrk

Organizator:

Eurobeskidy

Patronat honorowy:

Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Komunikat Organizacyjny

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

II. TERMIN ZAWODÓW

15 czerwiec 2019

III. MIEJSCE

Pływalnia Centralnego Ośrodka Sportu ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

IV. CEL ZAWODÓW

 • Propagowanie sportowego stylu życia w środowisku wiejskim
 • Wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu
 • Zapoznanie uczestników zawodów w Pływaniu z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą brać udział dzieci oraz młodzież z klas od 1 do 8. Uczestników poniżej 16 roku życia obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.

Zgłoszenia ilościowe należy przesłać do dnia 31.05.2019 r. na adres Organizatora:
Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
bądź faxem- 033- 8623197 lub sport@eurobeskidy.org.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, konkurencję startową.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed upłynięciem terminu zgłoszeń.

O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

VI. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach:
Grupa I obejmuje uczestników z klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej.
Grupa II obejmuje uczestników z klas 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej.

Konkurencje sportowe:

 • Klasy 1 - styl dowolny na dystansie 25 m.
 • Klasy 2-3 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 25 m.
 • Klasy 4-6- styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.
 • Klasy 7-8 – styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie następujących miejsc:

Klasy 1

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-VI

Klasy 2-3

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 4-6

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 7-8

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i dyplom za uczestnictwo.

VIII. HARMONOGRAM

 • 8.15 - śniadanie
 • 9.00 - start I GRUPY
 • 10.50 - zakończenie rywalizacji I GRUPY
 • 11.15 - uroczyste wręczenie nagród
 • 12.00 - obiad
 • 11.00 - start II GRUPY
 • 13.00 - zakończenie rywalizacji II GRUPY
 • 13.00 - uroczyste wręczenie nagród
 • 13.30 - obiad
 • 14.00 - zakończenie zawodów

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
 • Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni na pływalnię.
 • Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym komunikatem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry