ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Konkurs prac pisemnych

Konkurs prac pisemnych


Konkurs prac pisemnych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice
Konkurs prac pisemnych


Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu „BLIŻEJ NATURY” we współpracy z Lasami Państwowymi.
Nazwa zadania : „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.”

Celem konkursu jest zainspirowanie dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie tematyką ekologiczną, podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniając hodowlę, ochronę przyrody, użytkowanie i urządzanie lasu na terenie Lasów Państwowych województwa śląskiego i małopolskiego. 

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:
  I kategoria – gimnazjum
  II kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

Cele zadania:
- upowszechnienie wiedzy związanej hodowlą, ochroną, użytkowaniem i urządzaniem lasów na terenie Lasów Państwowych województwa śląskiego i małopolskiego.
- ochrona p/pożarowa lasów,
z- ainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką leśną,
- szerzenie wiedzy o lesie 
- promocja lasów i leśnictwa 
- NIE! dla dewastacji lasów 
- Poprawa czystości polskich lasów 
- Promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie 
- Edukacja ekologiczna młodzieży 

Warunkiem udziału jest nadesłanie pracy w formie literackiej referatu na adres lub przekazanie do: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
w terminie do 29 lutego 2008 r.


Prace powinny być podpisane, posiadać metryczkę zawierającą imię, nazwisko, adres, wiek uczestnika oraz klasa /prace mogą być przesyłane za pośrednictwem szkoły bądź indywidualnie/.


Prace muszą być wyłącznie indywidualne!


Wszystkie prace zostaną ocenione, najlepsze w każdej kategorii będą nagrodzone. Ogłoszenie wyników odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursów na stronie internetowej www.lodygowice.org.pl 
Wręczenie nagród dla wyróżnionych od I – III miejsca, odbędzie się
po ogłoszeniu wyników, osoby nagrodzone powiadomimy listownie na podany adres w zgłoszeniu do konkursu.
Wszystkie prace pozostają w zbiorach Stowarzyszenia

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(033) 862 31 98, (033) 862 31 97 lub
e-mail: stowarzyszenie@lodygowice.org.pl


strzałka do góry