ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » PFRON wzmocni działania. Nowa ustawa o dostępności

PFRON wzmocni działania. Nowa ustawa o dostępności


PFRON wzmocni działania. Nowa ustawa o dostępności

W piątek 19 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych, a także możliwość złożenia skargi na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Celem przyjętej ustawy jest zwiększenie osobom ze szczególnymi potrzebami zwłaszcza osobom niepełnosprawnym dostępności, tak aby mogły w sposób możliwie samodzielny korzystać z usług publicznych.

Przepisy określają nie tylko środki służące zapewnieniu dostępności, ale wskazują też konkretne obowiązki instytucji publicznych w tym zakresie. Zgodnie z nowymi przepisami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie egzekwować działania na rzecz dostępności.  W pierwszym kroku każda osoba będzie mogła zwrócić uwagę instytucji publicznej na występujące w niej utrudnienia architektoniczne lub bariery informacyjno-komunikacyjne. – W przypadku, gdy podmiot nie rozwiąże wskazanych problemów, kolejnym etapem będzie złożenie do właściwego oddziału PFRON skargi na brak dostępności. My, w drodze administracyjnej, będziemy wydawali decyzję o dostosowaniu – wyjaśnia prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. Brak realizacji decyzji będzie skutkował nałożeniem na dany podmiot kary pieniężnej. Pozyskane środki pieniężne zostaną przekazane na nowo powstały Fundusz Dostępności.

Ustawa ta będzie pierwszym w Polsce rozwiązaniem o charakterze systemowym na rzecz dostępności. – Polska jest piątym w Europie krajem, który kompleksowo rozwiązuje bariery, z jakimi mierzyć się muszą osoby z niepełnosprawnościami – podkreśla Marlena Maląg.

Ustawa została przyjęta przez Sejm RP w piątek 19 lipca. Za projektem zagłosowało 415 posłów, a 2 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny.


strzałka do góry