ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Regulamin konkursów dla dzieci i młodzieży

Regulamin konkursów dla dzieci i młodzieży


Regulamin konkursów dla dzieci i młodzieży

Regulamin konkursów dla dzieci i młodzieży

Program zadania „BLIŻEJ NATURY”


Nazwa zadania: „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.” 
Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice
Ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.
Termin realizacji programu:
15.01.2008 r. – 30.03.2008 r.

Cele zadania:

 • upowszechnienie wiedzy związanej hodowlą, ochroną, użytkowaniem i urządzaniem lasów na terenie Lasów Państwowych województwa śląskiego i małopolskiego.
 • ochrona p/pożarowa lasów,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką leśną,
 • szerzenie wiedzy o lesie
 • promocja lasów i leśnictwa    
 • NIE! dla dewastacji lasów
 • Poprawa czystości polskich lasów
 • Promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie 


  Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. 
  Publikacje medialne, współpraca z innymi gminami w regionie, celem wymiany doświadczeń. Wydanie broszury z tematyką leśną w/w województw, z nakreśloną mapą nadleśnictw w tychże województwach.
  Przykład działań gminy Łodygowice zainspiruje inne gminy do współpracy z innymi gminami i wymiany doświadczeń. 

  W ramach tego projektu realizowane będą zadania:

  I. Znajomość nadleśnictw w województwach: śląskim i małopolskim.
  1.Wydanie broszury z tematyką leśną w/w województw, z nakreśloną mapą nadleśnictw w tychże województwach.
  2.Propagowanie publikacji poprzez udostępnienie im bibliotekom szkolnym w ramach realizacji ścieżki edukacji regionu.
  Propagowanie wiedzy z zakresu gospodarki leśnej i ochrony lasów w regionie i w kraju.

  I.Konkursy
  1.Konkurs prac pisemnych w formie referatu - podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniając hodowlę, ochronę przyrody, użytkowanie i urządzanie lasu na terenie Lasów Państwowych województwa śląskiego i małopolskiego.
  Kat. I – gimnazjum
  Kat. II – szkoły ponadgimnazjalne

  2. Konkurs plastyczny ( dopuszczalne wszelkie techniki plastyczne )
  „Jestem przyjacielem lasu”
  Kat. I – od I – III klasy szkoły podstawowej
  Kat. II – od IV – VI klasy szkoły podstawowej

  Przewidziano nagrody rzeczowe w postaci kompletów książkowych przyrodniczo-edukacyjnych, plecaków itp. za miejsca odpowiednio w kategoriach konkursowych:
  I miejsce 
  II miejsce
  III miejsce
  IV miejsce
  V miejsce

  Warunkiem udziału jest nadesłanie prac na adres lub przekazanie do: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6,
  34-325 Łodygowice w terminie do 29 lutego 2008r.

  Prace powinny być podpisane, posiadać metryczkę zawierającą imię, nazwisko, adres, wiek uczestnika oraz klasa /prace mogą być również przesyłane za pośrednictwem szkoły bądź indywidualnie/.
   
  Prace muszą być wyłącznie indywidualne!

  Wszystkie prace zostaną ocenione, najlepsze w każdej kategorii będą nagrodzone. Ogłoszenie wyników odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursów na stronie internetowej www.lodygowice.org.pl 
  Wręczenie nagród dla wyróżnionych od I – V miejsca, odbędzie się
  po ogłoszeniu wyników, osoby nagrodzone powiadomimy listownie na podany adres
  w zgłoszeniu do konkursu.
  Wszystkie prace pozostają w zbiorach Stowarzyszenia

  Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:
  (033) 862 31 98, (033) 862 31 97 lub
  e-mail: stowarzyszenie@lodygowice.org.pl

  Pieczątki imienne i podpisy Prezesa Zarządu oraz Skarbnika Stowarzyszenia

strzałka do góry