ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » IX Ogólnopolskie Integracyjne Halowe Zawody Sportowe

IX Ogólnopolskie Integracyjne Halowe Zawody Sportowe


IX Ogólnopolskie Integracyjne Halowe Zawody Sportowe

IX Ogólnopolskie Integracyjne Halowe Zawody Sportowe
Łodygowice 5.10.2019

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Powiat żywiecki
Urząd Gminy Łodygowice

Patronat honorowy:

Starosta Powiatu Żywieckiego - Andrzej Kalata

Organizator:

Eurobeskidy

Regulamin zawodów

I. Cel

 • Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni.
 • Zapoznanie mieszkańców Województwa Śląskiego, a w szczególności Powiatu Żywieckiego, Powiatu Bielskiego i jego Gmin z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz osiągnięciami zawodników w sporcie.

II. Organizator

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

III. Termin i miejsce

5.10.2019 r. Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 1, ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice

IV. Program zawodów

5.10.2019 - sobota

 • Godzina 09:00 - 09:30 - zgłoszenia uczestników do zawodów
 • Godzina 09:30 - 09:45 - odprawa zawodników
 • Godzina 10:00 - uroczyste rozpoczęcie IX Ogólnopolskich Integracyjnych Halowych Zawodów Sportowych
 • Godzina 10:00 - 13:00 - przeprowadzenie konkurencji sportowych dla dzieci i młodzieży
 • Godzina 13:00 - 13:50 - obiad dla dzieci i młodzieży
 • Godzina 14.00 - dekoracja uczestników, wręczenie nagród

V. Sposób przeprowadzenia zawodów

 1. Podczas zawodów zostaną rozegrane następujące konkurencje rekreacyjne:
  • tor przeszkód - dyscyplina ta obejmuje bieg slalomem między pachołkami, przełożenie obręczy hula-hop dowolnym sposobem, dobiegnięcie do palika i nałożenie trzech obręczy, przejście pod płotkiem,
  • kręgle - 3 rzuty,
  • rzut piłką lekarską - sposób dowolny,
  • rzut piłeczką palantową do celu - 5 rzutów,
  • strzał na małą bramkę- 3 strzały.
 2. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. Punktacje i nagrody

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy startujący w konkurencjach rekreacyjnych otrzymują medale oraz dyplomy za udział w zawodach.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, obiad.

VII. Zgłoszenia

 1. Do udziału w zawodach mogą zgłaszać się dzieci ze szkól podstawowych z klas IV-VIII.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 września 2019 r.
 3. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia pisemnej zgody rodziców (dzieci i osoby niepełnoletnie)
 4. Ilość miejsc ograniczona.

VIII. Komisja sędziowska

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. Finansowanie i wypadki

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (obiad).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.

X. Postanowienia końcowe

 1. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 2. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 3. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry