ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Już od poniedziałku zaczynamy

Już od poniedziałku zaczynamy


Już od poniedziałku zaczynamy

XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy
18 - 24 listopad 2019

www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1764

Transmisja na żywo
od 19 listpada
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Dofinasowane ze środków:

PFRON
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sponsor Główny:

PGE Energia Odnawialna S.A.

Partnerzy:

BCS

Pulsar

Patronat Medialny:

Gość Niedzielny
WG Media
Niepełnosprawni.pl
Super Nowa
Sport ON info
Aktywni Razem Eurobeskidy
Nasze Sprawy
Beskid Life

Komunikat Organizacyjny

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl
Tel/fax 33 862 31 97

2. CEL TURNIEJU

 • integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
 • możliwość podwyższenia kategorii szachowych i zdobycia międzynarodowego rankingu,
 • eliminacja do Pucharu Polski,
 • popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych,
 • promocja regionu,
 • wyłonienie czołowych zawodników na arenie krajowej,
 • pogłębienie swojej wiedzy szachowej.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

18 listopada – 24 listopada 2019 roku
Miejsce realizacji turnieju: Hotel-Restauracja *** TYCJAN
34-360 MILÓWKA, Plac Wolności 7
www.hotel-tycjan.pl

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Gra na zegarach elektronicznych
TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Łączna kwota za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:
osoba niepełnosprawna - 100 zł (turniej)
osoba pełnosprawna - 250 zł (turniej)
Zawodnicy bez rankingu FIDE (dotyczy osób niepełnosprawnych) dokonują wpłaty powiększone o 50 zł – tylko za zgodą Organizatora. Zawodnicy pełnosprawni muszą posiadać ranking FIDE.
Dodatkowo w dniu przyjazdu zawodnicy uiszczają opłatę organizacyjną w wysokości 40 zł (opłata rejestracyjna do FIDE, opłata klasyfikacyjno-rankingowa, itp.).

6. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody osobno w klasyfikacji dla zawodników niepełnosprawnych (rzeczowe i pieniężne) oraz dla osób pełnosprawnych (nagrody rzeczowe lub pieniężne) co najmniej za miejsca I-VI. Ponadto przewidywane są także nagrody specjalne.

Pula nagród gwarantowanych wynosi minimum 9 000 zł, z czego dla zawodników niepełnosprawnych około 6 000 zł i dla zawodników pełnosprawnych około 3 000 zł. Organizator czyni starania o wzrost puli nagród. Ponadto podczas zakończenia będą losowane nagrody pieniężne pośród obecnych, a nienagrodzonych zawodników w ilości minimum 5.

Nagrody obowiązkowo należy odbierać podczas dekoracji zwycięzców.

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym jedną nagrodę specjalną.

7. ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny. (Obowiązuje aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)

Ilość miejsc ograniczona do 112 (w tym maksymalnie 37 pełnosprawnych)
-decyduje kolejność zgłoszenia i wpłat na konto Organizatora (w pierwszej kolejności p rzyjmowane będą osoby za stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym)

Lista osób zakwalifikowanych na turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1764

Rezygnacja z udziału w turnieju, zgłoszona po 15 listopada powoduje, że wpłata za turniej nie podlega zwrotowi. (Organizator zwraca tylko opłatę za szkolenie).

Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie dwóch wpłat na konto o numerze:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce:
71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
z dopiskiem:
- „wpłata własna za udział w turnieju szachowym”
- „wpłata własna za udział w szkoleniu”

Zawodnicy pełnosprawni dokonują wpłat do dnia 31 sierpnia 2019r. (po tym terminie uruchomiona zostanie lista rezerwowa!!)

Zawodnicy niepełnosprawni dokunują wpłat do dnia 15 października 2019r.

Organizator przyjmie do turnieju 75 zawodników niepełnosprawnych (decyduje kolejność wpłat). Obecnie na liście startowej jest zapisanych blisko 90 zawodników niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową odpłatnością w wysokości 200 zł. Ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona.

Udział osoby towarzyszącej – wpłata na konto 700 zł.

8. UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodników w dniu 18 listopada 2019 roku do godziny 20.00.

Zawodników niepełnosprawnych obowiązuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ. Dokument ten należy przesłać pocztą, e-mailem lub faxem na adres Organizatora najpóźniej do 10.11.2018. Brak orzeczenia skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w Turnieju, a wpłacone pieniądze przechodzą na rzecz Organizatora.

Informacji udziela:

Biuro stowarzyszenia:
tel. 48 33 8623 197
e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl

Sędzia główny Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej
tel. 609-945-637
e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

Z czołowych szachownic będzie prowadzona transmisja partii.

Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna).

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, MSiT, PFRON na potrzeby organizacji zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

PROGRAM ZAWODÓW (może ulec zmianie)

PONIEDZIAŁEK 18.11.2019

 • Godzina 12.00 – 19.30 - przyjazd zawodników i zakwaterowanie
 • Godzina 13.00 – 15.30 - obiad
 • Godzina 18.00 - 20.00 - kolacja
 • Godzina 20.30 - 21.00 – odprawa techniczna
 • Godzina 21.00 – 22.30- szkolenie

WTOREK 19.11.2019

 • Godzina 7.45 - 8.30 Śniadanie
 • Godzina 08.50 – 09.00 - Oficjalne otwarcie turnieju
 • Godzina 9.00 - ∼ 13.00 - I runda
 • Godzina 13.00 - 14.00 - Obiad
 • Godzina 15.00- ∼ 19.00 - II runda
 • Godzina 18.30 – 19.30 - Kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 - szkolenie

ŚRODA 20.11.2019

 • Godzina 07.45 – 08.30 - Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - III runda
 • Godzina 13.00 – 14.00 - Obiad
 • Godzina 15.00 – ∼ 19.00 - IV runda
 • Godzina 18.30 – 19.30 - Kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

CZWARTEK 21.11.2019

 • Godzina 07.45 – 08.30 - Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - V runda
 • Godzina 13.00 – 14.00 - Obiad
 • Godzina 15.00 – ∼ 18.00 – czas wolny
 • Godzina 18.30 – 19.30 - Kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

PIĄTEK 22.11.2019

 • Godzina 07.45 – 08.30 - Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - VI runda
 • Godzina 13.00 – 14.00 - Obiad
 • Godzina 15.00 – ∼ 19.00 - VII runda
 • Godzina 18.30 – 19.30 - Kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

SOBOTA 23.11.2019

 • Godzina 07.45 – 08.30 – Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 – VIII runda
 • Godzina 12.30 – 13.30 – Obiad
 • Godzina 15.00 – ∼ 18.00 - czas wolny
 • Godzina 19.00 – uroczysta kolacja

NIEDZIALA 25.11.2019

 • Godzina 07.45 – 08.30 – Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 – IX runda
 • Godzina 12.30 – 13.30 – Obiad
 • Godzina 14.00 – Oficjalne zakończenie turnieju – rozdanie nagród

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry