ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Koronawirus - zasady postępowania

Koronawirus - zasady postępowania


Koronawirus - zasady postępowania

Podstawowe informacje na temat koronawirusa
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Sposoby na zapobieganie zakażeniu
Wirus przenosi się drogą kropelkową, podczas kaszlu, kichania oraz mówienia. Aby zapobiegać zakażeniu należy:

  • często myć ręce używając mydła i wody (lub środka antybakteryjnego o zawartości alkoholu min. 60%),
  • zakrywać usta i nos przy kaszlu lub kichaniu,
  • unikać dotykania oczu, nosa i ust,
  • zachować co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Informacje dla osób, powracających z terenów zagrożonych epidemiologicznie
Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni odwiedzały północne Włochy, Chiny, Koree Południową, Iran, Japonie, Tajwan, Wietnam, Singapur, Tajlandie i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny:

  • bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczną,
  • zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Nie zalecane jest udawanie się przez osoby podejrzane zakażeniem 2019-nCoV do przychodni lekarskiej lub na izbę przyjęć Szpitala Powiatowego w Żywcu.

Ważne telefony:
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żywcu (ul. Krasińskiego 3)
Tel. (33) 861 21 37 lub (33) 866 67 72 – w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.35
Tel. 605 538 283 – w pozostałe dni lub poza godzinami pracy PSSE w Żywcu.

Lokalna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Bielsko-Biała): 
Tel. (33) 499 29 22 - dni robocze w godzinach 7.25 – 15.00
Tel. 504 022 816 - w pozostałe dni i godziny.

Całodobowa Infolinia NFZ o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Numer infolinii to 800 190 590.

Szczegółowe informacje:
Ministerstwo Zdrowia: informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus
Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ: https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy
Informacje dla seniorów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/strzałka do góry