ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/PFRON/2020 z dnia 02.04.2020r. 

Fizjoterapeuta prowadzący indywidualne zajęcia z fizykoterapii – 1 osoba umowa na zastępstwo
W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

Projekt współfinansowany  jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpień 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

Niniejszym zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyli : 
Łukasz Wędzel
ul. Ogrodowa 595
34-383 Kamesznica 

Ilość zgłoszonych ofert :1
O wyborze oferty decydowały: 
- cena, posiadane kwalifikacje i doświadczenie 


strzałka do góry