ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Spartakiada Rodzinna

Spartakiada Rodzinna


Spartakiada Rodzinna

Dofinansowane ze środków:

Ministerstwo Sportu

Sponsor Główny:

PGE Energia Odnawialna

Sponsorzy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Handerek
Maspex Tychy
JSW Innowacje

Regulamin zawodów

I. CEL

 1. Propagowanie uprawianie sportu przez całe rodziny w środowisku wiejskim.
 2. Popularyzacja pływania w środowisku wiejskim jako skutecznej formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Podniesienie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców terenów wiejskich.
 4. Niwelowanie barier ograniczających możliwości udziału mieszkańców terenów wiejskich w aktywności fizycznej.
 5. Zapoznanie uczestników Spartakiady z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

Termin relizacji: 06 czerwiec 2020 roku
Miejsce realizacji: Dworek Góralski w Łodygowicach, ul. Kasztanowa 108

Dworek Góralski Łodygowice

IV. PROGRAM ZAWODÓW

06.06.2020 r.- sobota

 • 12.30 - 13.00- potwierdzenie uczestnictwa przez zawodników
 • 13.00 - 14.00 - obiad
 • 14.00 - 14.10- uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady
 • 14.15 -17.00- przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych
 • 17.30 - rozdanie nagród
 • 17.45 - gorący poczęstunek z grilla

1. Konkurencje w kategoriach wiekowych dzieci I-III, dzieci IV-VI

 1. 1 Sportowe:
  • bieg na 60 m
  • skok w dal z miejsca.
 2. 2 Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

2. Konkurencje z podziałem na 2 kategorie wiekowe - młodzież i dorośli:

 1. 1 Sportowe:
  • pchnięcie kulą
   - Kobiety – 3 kg,
   - Mężczyźni – 5 kg,
  • rzut oszczepem
   - Kobiety – oszczep 600 g,
   - Mężczyźni – oszczep 800 g,
  • bieg na 60 m,
  • skok w dal z miejsca
 2. 2 Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłką lekarską
   - Kobiety - 2 kg,
   - Mężczyźni – 3 kg.
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

2. Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach.

3. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. PUNKTACJE I NAGRODY

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje i gorący posiłek.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby zamieszkujące na terenach wiejskich.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 maja.
 3. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia opinii lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach.
 4. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 5. Bez aktualnych badań lekarskich zawodnicy nie zostaną zakwalifikowani do startu.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. FINANSOWANIE I WYPADKI

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (gorący posiłek w tym z grilla i zimne napoje w czasie trwania spartakiady).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa Organizator.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry