Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz § 21 pkt. 1 Statutu, zaprasza wszystkich swoich członków na Obrady Zwykłego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 o godz. 16.00 w sali kominkowej w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6.

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej - 3 członków.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - 3 członków.
 • Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2019r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przeznaczenie wypracowanego zysku Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy za 2019 rok
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2019.
 • Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2020r.
 • Wolne wnioski, dyskusja. n) Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry