ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » PFRON: Rusza „Rehabilitacja 25 plus”

PFRON: Rusza „Rehabilitacja 25 plus”


PFRON: Rusza „Rehabilitacja 25 plus”

Chcemy pomóc jak największej liczbie osób niepełnosprawnych. Zależy nam także na wypracowaniu rozwiązań, które lepiej i skuteczniej będą odpowiadać na ich potrzeby – zapewnia prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz zapowiadając nową edycję programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Jak informuje w swoich komunikatach Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już od przełomu czerwca i lipca rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2020/2021.

Program „Rehabilitacja 25 plus” adresowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). W ramach programu placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2500 złotych.

W ramach programu uczestnicy mają zapewnioną całodzienną opiekę, możliwość udziału w zajęciach usprawniających i terapeutycznych oraz kołach zainteresowań. Otrzymują pomoc psychologiczną i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Indywidualnie dobrane zajęcia przyczyniają się do poznania ich osobistych uzdolnień i upodobań, rozwijania potencjału i wzmacniania samodzielności. Dzięki temu większość z tych osób będzie dobrze przygotowana do podjęcia pracy w zatrudnieniu wspomaganym na otwartym lub chronionym rynku pracy.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu należy złożyć do właściwego terytorialnie oddziału Funduszu. Dokumenty oraz szczegółowe informacje udostępnione są na stronie internetowej Funduszu.https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/tresc-programu-obowiazujaca/


strzałka do góry