ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Nowy termin zawodów: 7-8 sierpień, Bielsko - Biała 2020

Nowy termin zawodów: 7-8 sierpień, Bielsko - Biała 2020


Nowy termin zawodów: 7-8 sierpień, Bielsko - Biała 2020
Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Sportu
Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski

Partnerzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Miasto Bielsko-Biała
Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego
Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza

Sponsor Główny:

Aqua Bielsko-Biała
Aqua Bielsko-Biała
Aqua Bielsko-Biała

Sponsorzy:

Handerek
Bench-Press
Bicepsik
Startujemy już za:

Patronat Medialny:

TVP 3 Katowice
Polskie Radio Katowice
Radio Bielsko
Niepełnosprawni.pl
Beskidzka 24
Beskidy News
Sport ON info
Nasze Sprawy
Gość Niedzielny
Sportowe Beskidy
Super Nowa
Kronika Beskidzka
Aktywni Razem Eurobeskidy
Integracja

Regulamin zawodów

I. CEL:

 1. Popularyzacja dyscypliny olimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku sportowym.
 3. Bicie rekordów kraju, klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników.
 4. Promocja Podbeskidza
 5. Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.
 6. Popularyzacja Wyciskania Leżąc Klasycznego wsród mieszkańców województwa Śląskiego.
 7. Wyłonienie mistrzyń i mistrzów Śląska na 2020 rok.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY

III. PARTNER:

 1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.
 2. Urząd Marszałkowski
 3. Urząd Miasta Bielsko-Biała
 4. Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 14 marca 2020 roku Hotel Dębowiec Aleja Armii Krajowej 220; 43-316 Bielsko-Biała.

Hotel Dębowiec
 1. Przyjazd zawodników w dniu 8 sierpnia 2020 r. od 15:00 - 19:30
 2. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania w dniu 7 sierpnia 2020 r o godz. 19:45.
 3. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania 8 sierpnia 2020 r. w godz. 06:30-09:00 – pierwsze grupy. (Dokładny program ważenia i zawodów zostanie ustalony po nadesłaniu zgłoszeń).
 4. Kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 20:00.

Zakwaterowanie:

Hotel Dębowiec Aleja Armii Krajowej 220; 43-316 Bielsko-Biała

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. Ukończenie 14-go roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Zawodnicy niepełnosprawni - muszą posiadać ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Zawodnicy pełnosprawni muszą posiadać licencje zawodnicze PZKFiTS.
 5. Zgłoszenie zawodnika do zawodów musi być dokonane przez macierzysty klub i jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach. Zawodnicy niezrzeszeni nie będą dopuszczeni do startu.

W V Otwartych Integracyjnych Mistrzostwach Śląska w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni i niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS
 2. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich o braku przeciwskazań do udziału w zawodach.
 3. Okazanie dowodu wpłaty opłacenia wpisowego zawodników pełnosprawnych w przypadku:
  • zgłoszenia terminowego – do 27 lipca 2020 r.: 50,00 zł. oraz 30,00 zł. w kolejnej kategorii wiekowej
  • zgłoszenia spóźnionego – do 27 lipca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.: 70,00 zł. oraz 50,00 zł. w kolejnej kategorii wiekowej
 4. Wpłat należy dokonać na konto:
  Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
  ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
  Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
  71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
  z dopiskiem „opłata startowa zawody, Imię Nazwisko zawodnika/nazwa klubu”
 5. Zawodnicy niepełnosprawni zwolnieni są z opłaty startowej w Mistrzostwach Śląska.
 6. Zawodnicy niepełnosprawni zwolnieni są z obowiązku posiadania licencji zawodnika PZKFiTS, ale muszą być zgłoszeni przez macierzysty klub.

VI. ZASADY RYWALIZACJI

XVII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF, PZKFiTS w kategoriach wagowych ustalonych przez Organizatora.

VI Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Śląska w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.


VII. Klasyfikacja i nagrody XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodach Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona wg punktacji IPF, a sędziowanie według przepisów IPF, PZKFITS.

 • Kobiety rywalizują w kategorii open.
 • Mężczyźni rywalizują w kategoriach wagowych:
  niepełnosprawni, pełnosprawni: „I grupa” (do 72 kg), obejmująca następujące kategorie 49 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg.
  niepełnosprawni, pełnosprawni: „II grupa”: (powyżej 72 kg): obejmująca następujące kategorie wagowe 80 kg, 88 kg, 97 kg, 107 kg, + 107 kg.

Ilość punktów uzyskana przez zawodnika według punktacji IPF decyduje o klasyfikacji końcowej w kategorii open kobiet i w grupie I i II mężczyzn a w kategoriach wagowych mężczyzn wynik w kg.

VII. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, medal, dyplom dla:
  • zawodniczek pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w kat. ogólnej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w I grupie wagowej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w II grupie wagowej
 2. Puchary dla:
  • najlepszego juniora
  • najlepszego zawodnika zawodów
  • najlepszej zawodniczki zawodów
  • najlepszego zawodnika Stowarzyszenie Integracyjnego Eurobeskidy
 3. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

VIII. Klasyfikacja i nagrody w VI Otwartych Integracyjnych Mistrzostwach Śląska w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Sposób rywalizacji, klasyfikacje

 1. Klasyfikacja indywidualna juniorek do lat 16, 18 i 23 open według pkt. IPF.
 2. Klasyfikacja indywidualna seniorek w 3 grupach obejmujących kategorie wagowe:
  I grupa kat.47 kg, 52 kg i 57kg,
  II grupa kat. 63 kg i 72kg,
  III grupa kat 84 i +84 kg
  na podstawie wyniku w pkt. IPF w każdej z grup
 3. Klasyfikacje indywidualne juniorów do lat 16 open, lat 18 i 23 w 2 grupach każda: w kategorii do 74 kg i powyżej 74 kg w według pkt. IPF
 4. Klasyfikacja indywidualna seniorów w obowiązujących kategoriach wagowych (59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120) na podstawie wyniku uzyskanego w kilogramach.
 5. Klasyfikacja indywidualna weteranów w 3 grupach
  I gr. (40-49 lat),
  II gr. (50-59 lat)
  III gr. (60 - +60 lat)
  open według pkt. IPFw każdej z nich.
 6. Doliczanie wagi dla zawodników niepełnosprawnych według przepisów IPF.

Nagrody

 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostaną nagrodzone medalami.
 2. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepsza Zawodniczka, Najlepszy Zawodnik spośród wszystkich startujących zostaną nagrodzone pucharami lub statuetką.
 3. Sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce, a osoby niesklasyfikowane dyplom uczestnictwa.

IX. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się na specjalnym druku załączonym do regulaminu. Zgłoszenie należy wypełnić i wysłać na adres Organizatora bądź przesłać faksem lub e-mailem do 2 marca 2020 roku na adres:
  Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
  ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
  tel/fax 033 862 31 97
  e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl
 2. O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

X. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 08.08.2020 r.

 • Godzina 10.00 – uroczyste otwarcie
 • Godzina 10:15 – start pierwszej grupy
 • Godzina 17:00 – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

XI. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty podróży pokrywają uczestnicy zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XII. INFORMACJE

 1. Komisję odwoławczą stanowią:
  • Przedstawiciel Organizatora
  • Sędzia PZKFiTS najwyższy rangą
  • przedstawiciel PZKFiTS
 2. Na zawodach nie będą przyjmowane opłaty za licencje zawodnicze. Opłaty te należy uiszczać bezpośrednio na konto PZKFiTS BANK PKO SA Nr. BANK PKO SA Nr.08 1240 6250 1111 0000 4591 7718. Osoby niepełnosprawne nie muszą uiszczać tej opłaty.
 3. Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stronie www.eurobeskidy.org.pl i www.pzkfits.pl i
 4. Możliwość zakwaterowania Hotel Dębowiec** al. Armii Krajowej 220 43-316 Bielsko-Biała po wcześniejszym zgłoszeniu u Organizatora.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiada organizator.
 2. Każdemu zawodnikowi zostanie zmierzona temperatura przed zapisem na zawody. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
 3. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.
 4. Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z Organizatorem.
 5. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy.
 6. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
 7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 8. Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
 9. Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zatwierdził:
Grzegorz Nocek
Wiceprezes PZKFiTS
ds. Trójboju Siłowego
Organizator:
Stanisław Handerek
Prezes Stowarzyszenia
Integracyjnego Eurobeskidy

strzałka do góry