ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Prezes Stanisław Handerek na posiedzeniu Rady Sportu

Prezes Stanisław Handerek na posiedzeniu Rady Sportu


Prezes Stanisław Handerek na posiedzeniu Rady Sportu

W dniu dzisiejszym Stanisław Handerek - Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Eurobeskidy” wziął udział w kolejnym posiedzeniu Społecznej Rady Sportu, która pod przewodnictwem Minister Danuty Dmowskiej – Andrzejuk odbyła się w warszawskim Centrum Olimpijskim…

Ważnym punktem porządku obrad z punktu widzenia bieżącej działalności oraz aktywności Stowarzyszenia Integracyjnego „Eurobeskidy” była dyskusja na temat sportu osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, którą przygotował i moderował Departament Sportu Wyczynowego działający przy Ministrze Sportu. 

Jak powiedział naszej redakcji Prezes Stanisław Handerek:  „Niezwykle ważnym elementem przełamywania barier wśród osób niepełnosprawnych jest szeroko rozumiana aktywizacja ruchowa i rehabilitacyjna, która wiąże się z promocją sportu powszechnego. Od tego należy zacząć, a dopiero później myśleć o poważnych startach w zawodach, czy w innych turniejach szczebla ogólnopolskiego i międzynarodowego. Taką drogę od samego początku przechodzą i przechodzili zawodnicy naszego stowarzyszenia, z których znaczna część może poszczycić się sukcesami medalowymi w różnych kategoriach wiekowych i wagowych…”

Niezwykle istotnym punktem porządku obrad było również omówienie ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w kontekście wciąż utrzymującego się wirusa SARS-Cov-2. Warto zaznaczyć, że również w tym punkcie nasz przedstawiciel mógł przekazać konkretne informacje na temat dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń jakie towarzyszyły organizacji ostatniej spartakiady rodzinnej, która była pierwszą poważną imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” po zniesieniu ogólnopolskich obostrzeń i zaleceń sanepidu oraz Ministerstwa Zdrowia…

Rada Sportu, której członkiem z ramienia Stowarzyszenia Integracyjnego „Eurobeskidy” jest Prezes Stanisław Handerek stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki, o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kultury fizycznej. Do zadań Rady należy m.in. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez Ministra, dotyczących kultury fizycznej na którą składają się: sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa.


strzałka do góry