ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI/ Stanowisko i system wspierający rehabilitację ruchową i poznawczą dla projektu pn. „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

  1. Na zapytanie ofertowe wpłynęła następująca oferta:
    Meden-Inmed sp. z o.o. ul. Wenedów 2; 75-847 Koszalin
  2. Waga punktowa – cena 80%, długość gwarancji 20%
  3. Dokonano wyboru oferty Meden-Inmed sp. z o.o. ul. Wenedów 2; 75-847 Koszalin za kwotę brutto 24 772,41 zł brutto.
    Uzasadnienie:
    Przy realizacji zapytania ofertowego kryterium wyboru była cena i długość gwarancji. Wybrana oferta uzyskała 90%. Cena 80% i długość gwarancji 10%. Ponadto na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna inna oferta.

Łodygowice, 13 lipca 2020 roku.


strzałka do góry