ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/PFRON/2020 z dnia 22.06.2020r.
Usługa noclegowa oraz gastronomiczna w dniach 04-06 września 2020r.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON/ realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia
27 sierpień 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Niniejszym zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyli:

Dworek Góralski Restauracja i Hotel.

ul. Kasztanowa 108

34-325 Łodygowice

Ilość zgłoszonych ofert: 5

O wyborze oferty decydowały: - cena 50% - jakość świadczonych usług 50%

Przy realizacji zapytania ofertowego kryterium wyboru była cena i jakość wykonania. Wybrana oferta uzyskała 90 %. Cena 40% i jakość wykonania 50%.

Łodygowice, dnia 13.07.2020r.


strzałka do góry