ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Żywiecki Raj

Żywiecki Raj


Żywiecki Raj

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice członkiem założyciela Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"

W dniu 3 lipca 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice przystąpiło  w charakterze członka założyciela do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania o nazwie „Żywiecki Raj”, które zasięgiem swego działania ma objąć gminy Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka, Czernichów.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania o nazwie „Żywiecki Raj”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem niezarobkowym. Wice Przewodniczącym Rady Programowej  został  Pan Stanisław Handerek Wice Prezes ds. organizacyjnych naszego Stowarzyszenia.


strzałka do góry