Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » VII Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu

VII Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu


VII Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu

Partner:

COS Szczyrk

Organizator:

Eurobeskidy
Startujemy już za:

Zawody mikołajkowe - Każdy uczestnik otrzyma paczkę mikołajkową, pamiątkową koszulkę, dyplom oraz medal.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

II. TERMIN ZAWODÓW

5 grudzień 2020

III. MIEJSCE

Pływalnia Centralnego Ośrodka Sportu ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

IV. CEL ZAWODÓW

 • Propagowanie sportowego stylu życia w środowisku wiejskim
 • Popularyzacja pływania w środowisku wiejskim jako skutecznej formy spędzania wolnego czasu
 • Wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu.
 • Zapoznanie uczestników zawodów w Pływaniu z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież ze szkół oraz indywidualnie. Uczestników poniżej 18 roku życia obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.

Zgłoszenia uczestników należy przesłać lub dostarczyć do dnia 23.11.2020 r. na adres Organizatora:

Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl, biuro@eurobeskidy.org.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, konkurencję startową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed upłynięciem terminu zgłoszeń.

O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

VI. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach:
Grupa I obejmuje uczestników z klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej.
Grupa II obejmuje uczestników z klas 4, 5, 6 szkoły podstawowej.
Grupa III obejmuje uczestników z klas 7, 8 szkoły podstawowej.

Konkurencje sportowe:

 • Klasy 1 - styl dowolny na dystansie 25 m.
 • Klasy 2-3 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 25 m.
 • Klasy 4-6 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.
 • Klasy 7-8 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie następujących miejsc:

Klasy 1

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-VI

Klasy 2-3

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 4-6

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 7-8

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i dyplom za uczestnictwo.

VIII. HARMONOGRAM

 • 8.15 - śniadanie
 • 9.00 - start I GRUPY
 • 10.50 - zakończenie rywalizacji I GRUPY
 • 11.15 - wręczenie nagród
 • 11.00 - start II, III GRUPY
 • 13.00 - zakończenie rywalizacji II, III GRUPY
 • 13.15 - wręczenie nagród
 • 13.45 – obiad Uroczyste zakończenie zawodów

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wpisowe 15 zł z przeznaczeniem na nagrody

 • Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
 • Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni na pływalnię.
 • Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym komunikatem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry