ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
Strona Główna » Programy » Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy realizuje wniosek o powierzenie grantu dla dwóch zadań zleconych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  

Termin realizacji: od 01 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020 r.

Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

powrót »
strzałka do góry