ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Integrujemy Żywiecczyznę
Strona Główna » Programy » Integrujemy Żywiecczyznę

Integrujemy Żywiecczyznę

Realizacja usług szkoleniowych w projekcie pod nazwą: "Integrujemy Żywiecczyznę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE EUROBESKIDY
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: „Integrujemy Żywiecczyznę!”

Projekt skierowany jest do osób:

  • z niepełnosprawnością (I, II i III stopień),
  • zamieszkujących powiat żywiecki,
  • nie pracujących.

Zapewniamy:

  • Kursy kwalifikacyjne + stypendium szkoleniowe,
  • Płatny staż zawodowy u pracodawcy,
  • Szkolenia podnoszące kompetencje osobiste i umiejętności interpersonalne,
  • Wsparcie doradcy zawodowego w zaplanowaniu kariery zawodowej oraz psychologa.

Projekt „INTEGRUJEMY ŻYWIECCZYZNĘ” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 264 297,30 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie możecie Państwo uzyskać
pod numerem telefonu: (033) 862 31 97, (033) 862 31 98,
oraz w siedzibie Stowarzyszenia

powrót »
strzałka do góry