Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Poniedziałek, 25 września 2017 r. 268 dzień roku
Zapytanie ofertowe- szachy 2017
Strona Główna » Zapytania ofertowe » Zapytanie ofertowe- szachy 2017

Łodygowice, dnia 17 lipca 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Przetarg Szachy 2017

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. + 48 33 862 31 98
fax + 48 33 862 31 97
NIP: 553-17-08-154, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, gastronomiczna oraz wynajem sali w dniach od dnia 20 listopada 2017 roku do dnia 26 listopada 2017 roku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Nocleg
   6 dób dla 119 osób (około 70-75 osób to osoby mające trudności w poruszaniu się w tym 5 osób na wózkach)
  • Wyżywienie dla 119 osób
   • Dzień 1 (20.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 2 (21.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 3 (22.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 4 (23.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 5 (24.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 6 (25.11) – śniadanie, obiad, kolacja
   • Dzień 7 (26.11) – śniadanie, obiad, suchy prowiant (119 szt.)
  • Wynajem sali do przeprowadzenia zawodów
   Wynajęcie sali do przeprowadzenia rozgrywek na 112 osób- zapewnienie herbaty, kawy, wody 0,5 l. (20-26.11.2017). Sala musi posiadać 60 stolików do gry w szachy (stół ok. 1mx1m oraz 2 krzesła), stół sędziowski na 8 osób. Sala musi mieć podłączenie z internetem, sanitariaty dla osób niepełnoprawnych. Sala musi posiadać rzutnik oraz ekran do dyspozycji Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 4. Zamawiający przewiduje płatność za usługi w następujący sposób:
  • do 15 września 2017 roku kwotę w wysokości od 40% do 50% wartości oferty
  • do 31 grudnia 2017 roku pozostałą kwotę, przy spełnieniu przez Wykonawcę warunku określonego w punkcie 4.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 20 listopada 2017 roku do dnia 26 listopada 2017 roku.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarząd@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do dnia 31 lipca 2017 roku (decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 50%
2 - Jakość wykonania 50% (0 pkt. jakość nieodpowiednia, 25 pkt jakość dobra, 50 pkt jakość bardzo dobra)

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub poprzez stronę internetową www.eurobeskidy.org.pl.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenia

powrót »
Logo Ministerstwo Sportu i Turystyki
Logo 
			PFRON
Logo Śląski Urząd Marszałkowski
Logo Starostwo Powiatowe w Żywcu
Logo Gmina Łodygowice
Logo Gmina Wilkowice

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net
strzałka do góry 5.6.31