Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Czwartek, 20 czerwca 2019 r. 171 dzień roku
Zapytanie ofertowe- szachy 2017
Strona Główna » Zapytania ofertowe » Zapytanie ofertowe- tenis 2017

Łodygowice dnia 07.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
NIP: 553-170-81-54, REGON: 070766526, KRS: 0000084269

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, gastronomiczna w dniach 01-03.09.2017 r.

 1. Nocleg – 2 dni dla 65 osób (50 % to osoby mające trudności w poruszaniu się w tym 5 osób na wózkach)
 2. Wyżywienie dla 65 osób
  Dzień 1 (01.09) – obiad + kolacja
  Dzień 2 (02.09) – śniadanie, obiad, kolacja przy grillu
  Dzień 3 (03.09) – śniadanie, obiad, suchy prowiant
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01 do 03 wrzesień 2017 roku

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 do 7 dni od daty wystawienia zapytania ofertowego.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 50%
2 - Jakość wykonania 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie, lub e-mailem.

powrót »
Logo Ministerstwo Sportu i Turystyki
Logo 
			PFRON
Logo Śląski Urząd Marszałkowski
Logo Starostwo Powiatowe w Żywcu
Logo Gmina Łodygowice
Logo Gmina Wilkowice

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry