ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

EKSTREMALNY PÓŁMARATON GÓRSKI
O PUCHAR STAROSTY POWIATU ŻYWIECKIEGO
Skrzyczne – 16 października 2021 roku

Partner wydarzenia:

Gaz System

Dofinansowano ze środków:

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Organizator:

Logo Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy

Współorganizatorzy:

Powiat Żywiecki
Gmina Lipowa
Nadleśnictwo

Sponsorzy:

PGEEO
Mineralpol
Brandys Design
Aqua
Startujemy już za:
Formularz zapisu na zawody: www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/520

REGULAMIN ZAWODÓW

I. CEL ZAWODÓW

 1. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej w tym pracowników służb leśnych.
 2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 3. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
 4. Popularyzacja biegów górskich.
 5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w kwalifikacji indywidualnej.

II. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Starostwo Powiatowe w Żywcu;
 2. Gmina Lipowa
 3. Nadleśnictwo Węgierska Górka przy wsparciu Nadleśnictwa Ujsoły, Sucha i Jeleśnia

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 16 października 2021 roku na terenie Gminy Lipowa "Dolina Zimnika" – start Półmaratonu o godz. 10.00, zakończenie i rozdanie nagród godz. 15:00.
 2. Biuro zawodów, start i meta znajdują się w rejonie parkingu przy hotelu "Zimnik".
 3. Trasa przebiega szlakami górskimi z Doliny Zimnika poprzez Kościelec, Malinowa Skałę z najwyższym punktem na szczycie góry Skrzyczne.
  pobierz .GPX
 4. Trasa będzie oznaczona biało-czerwoną taśmą.
 5. Punkty nawadniania będą umieszczone na 5, 10, 15 kilometrze trasy.
 6. Na trasie będą rozstawieni sędziowie i obsługa techniczna.

V. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach uczestniczyć mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, w tym przedstawiciele służb mundurowych: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna oraz GOPR i służb leśnych
 2. W biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do biegu lub oświadczeniem własnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095 § 2 pkt 6.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.
 4. Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi:
  do 20 września 50 złotych po 20 września 60 złotych
 5. Opłatę startową należy uiścić do 4 października br.
 6. Opłaty startowe można dokonywać:
  podczas rejestracji na stronie Formularz zapisu na zawody: www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/520 lub
  w formie zwykłego przelewu na konto Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy:
  Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
  nr 71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
  z dopiskiem "Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Starosty Powiatu Żywieckiego" oraz z danymi zawodnika
 7. Nie przewiduje się zwrotu wpisowego. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odstąpienie i/lub sprzedaż swojego pakietu startowego innemu Zawodnikowi. W tym celu należy bezwzględnie zgłosić nam to mailowo.
 8. Każdy zawodnik jest zobowiązany mieć przy sobie podczas biegu naładowany telefon
 9. Organizator zaleca zapisanie w telefonie numeru GOPR 601-100-300 lub zainstalowanie bezpłatnej aplikacji "Ratunek".
 10. Każdy zawodnik posiada własny sprzęt sportowy – obuwie i ubiór do biegów terenowych.
 11. Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej. Zabronione jest używanie kijów.
 12. Każdy zawodnik jest zobowiązany mieć przy sobie podczas biegu naładowany telefon.
 13. Każdy uczestnik zobowiązuję się do podania ilości osób towarzyszących.
 14. Uczestnicy przy zapisie podają dodatkowe informację dotyczące wyżywienia – wegetarianizm.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Każdy zawodnik powinien dokonać indywidualnego zgłoszenia poprzez wypełnienie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie internetowej www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/520
 2. Limit zapisów: 200 zawodników.
 3. Bliższych informacji na temat zawodów udziela biuro Stowarzyszenia Tel (33) 862-31-97.

VII. FORMA ZAWODÓW

 1. Półmaraton – bieg na dystansie 21,097 km (jedno okrążenie).
 2. Limit na pokonanie trasy – 4 godz.
 3. Trzy punkty pomiarowe: START/META oraz na szczycie (Skrzyczne).

VIII. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja biegu przeprowadzona zostanie w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć oraz dodatkowo w kategorii open przedstawicieli służb mundurowych i służb leśnych

 1. Kobiety
  1. K1 – kobiety 18-29 lat
  2. K2 – kobiety 30-39 lat
  3. K3 – kobiety 40-49 lat
  4. K4 – kobiety 50-59 lat
  5. K5 – kobiety 60 i więcej lat
 2. Mężczyźni
  1. M1 – mężczyźni 18-29 lat
  2. M2 – mężczyźni 30-39 lat
  3. M3 – mężczyźni 40-49 lat
  4. M4 – mężczyźni 50-59 lat
  5. M5 – mężczyźni 60 i więcej lat

IX. NAGRODY

 1. Trzej najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych, oraz trzej najlepsi zawodnicy spośród startujących przedstawicieli służb mundurowych i leśnych otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
 2. Pula nagród w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim wynosi minimum 8 000,00 zł.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.
 4. Nagrody w klasyfikacji generalnej i wiekowej nie pokrywają się.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie parkingu w rejonie Hotelu Zimnik – Gm. Lipowa w dniu 16 października 2021 roku od godz. 8:00 będzie czynne biuro zawodów, gdzie będą wydawane pakiety startowe, prowadzona będzie weryfikacja startujących oraz sprawdzana temperatura zawodników.
 2. Przed przystąpieniem do rywalizacji zawodnicy mają obowiązek wypełnić i podpisać oświadczenie RODO oraz oświadczenie dotyczące COVID-19.
 3. Każdemu zawodnikowi przed przystąpieniem do biegu zostanie zmierzona temperatura. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi antycovidowymi.
 4. Organizator zapewnia przygotowanie trasy biegu.
 5. Każdy zawodnik otrzyma koszulkę, pamiątkowy medal, posiłek dwudaniowy po biegu, wodę napoje izotoniczne na trasie oraz mecie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
 7. O przyjęciu do Półmaratonu Gorskiego o Puchar Starosty Powiatu Żywieckiego decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 9. Limit na pokonanie trasy wynosi 4 godziny
 10. Zaleca się by numer startowy był umieszczony z przodu.
 11. W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator.
 12. Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 13. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 14. Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni do biegania.
 15. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.
strzałka do góry