ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » VIII Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu

VIII Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu


VIII Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Śląskie Urząd Marszałkowski

Partner:

COS Szczyrk

Organizator:

Eurobeskidy
 
Patronat Honorowy:
Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa
Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa
Śląskiego
 

Zawody mikołajkowe - Każdy uczestnik otrzyma paczkę mikołajkową, pamiątkową koszulkę, dyplom oraz medal.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl
Tel. 33 862 31 97

II. TERMIN ZAWODÓW

4 grudzień 2021

III. MIEJSCE

Pływalnia Centralnego Ośrodka Sportu ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

IV. CEL ZAWODÓW

 • Propagowanie sportowego stylu życia w środowisku wiejskim;
 • Popularyzacja pływania w środowisku wiejskim jako skutecznej formy spędzania wolnego czasu;
 • Wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu;
 • Zapoznanie uczestników zawodów w Pływaniu z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież z klas I-VIII SP.
 • Zgłoszenia uczestników należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy do dnia 12.11.2021 r.
 • W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, konkurencję startową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed upłynięciem terminu zgłoszeń.
 • O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

VI. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną rozegrane w czterech grupach:

Grupa I obejmuje uczestników z klasy 1 szkoły podstawowej.
Grupa II obejmuje uczestników z klas 2 - 3 szkoły podstawowej - dziewczyny
Grupa III obejmuje uczestników z klas 2 - 3 szkoły podstawowej - chłopcy
Grupa IV obejmuje uczestników z klas 4-6, 7-8 szkoły podstawowej

Konkurencje sportowe:

 • Klasy 1 - styl dowolny na dystansie 25 m.
 • Klasy 2-3 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 25 m. - dziewczyny
 • Klasy 2-3 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 25 m. - chłopcy
 • Klasy 4-6, 7-8 – styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie następujących miejsc:

Klasy 1

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-III

Klasy 2-3

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-VI

Klasy 4-6

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 7-8

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i dyplom za uczestnictwo.

VIII. HARMONOGRAM

 • 8.15 - śniadanie
 • 8.30 - start I GRUPY, 9.20 – wręczenie nagród,
 • 9.00 – start II GRUPY, 11.00 - wręczenie nagród,
 • 10.45 – start III GRUPY, 12.20 - wręczenie nagród,
 • 11.00 - start II, III GRUPY
 • 12.30 – start IV GRUPY, 14.15 - wręczenie nagród,
 • Paczki Mikołajkowe po każdym uroczystym wręczeniu nagród.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wpisowe 15 zł z przeznaczeniem na nagrody

 • Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
 • Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni na pływalnię.
 • Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym komunikatem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry