ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Trwa nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”

Trwa nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”


Trwa nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy rusza z naborem do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”. Celem programu jest zapewnienie usług asystenta osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Stowarzyszenie poszukuje zarówno osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności  jak również osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i chcą pełnić funkcje asystentów.

Kto może ubiegać się o przyznanie asystenta osobistego?
O przyjęcie do programu mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Jak ubiegać się o przyznanie asystenta?
Aby zgłosić chęć udziału w programie należy czytelnie wypełnić Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022” (załącznik) oraz dostarczyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do siedziby Stowarzyszenia.
Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Programu.

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji asystenta?
O funkcje asystenta mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej lub opiekuna medycznego.

Jak ubiegać się o pełnienie funkcji asystenta?
Aby zostać kandydatem na asystenta należy przesłać swoje CV oraz kserokopię kwalifikacji zawodowych uprawniających do pełnienia tej roli na adres asystent@eurobeskidy.org.pl lub dostarczyć je do siedziby Stowarzyszenia.
Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Programu.

Na czym polega praca asystenta?
Usługi, które świadczy asystent w szczególności mogą dotyczyć:

  • wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
  • wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
  • wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
  • wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji pod adresem asystent@eurobeskidy.org.pl, w siedzibie Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu (33) 862 31 98.


strzałka do góry