ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

W zdrowym ciele zdrowy duch – Aktywność osób 60+

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Aktywni +
Aktywni +
Aktywni +

Współczesny senior to już nie członek rady starców podejmujący najważniejsze decyzje dla swojej grupy społecznej. Ale też nie bohater stereotypów jakie kreuje dzisiejszy świat pędzący za młodością i powierzchownym pięknem. Człowiek starszy we współczesnym świecie uchodzi za osobę schorowaną, zgorzkniałą i co najbrutalniejsze, za osobę niepotrzebną. Ludzie po 60 roku życia, izolują się unikają kontaktów międzyludzkich. A przecież, osoby starsze są dynamicznymi, sprawnymi istotnymi członkami naszego społeczeństwa. Przekazują one wiedzę, umiejętności i doświadczenie następnym pokoleniom. Wnoszą wkład, w sposób zarówno indywidualny jak i zbiorowy, w naszą gospodarkę, w nasze otoczenie oraz przekazują nam historię.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców powiatu żywieckiego i bielskiego po 60 roku życia, dotkniętych negatywnymi skutkami społecznymi wynikającymi ze stanu epidemii.

Zadania:

  • Warsztaty przyrodnicze– mają na celu praktyczna naukę doboru odpowiednich roślin, drzewek i ziół, zasad sadzenia oraz pielęgnacji. Stworzenie przyjaznego miejsca do spotkań i integracji.
  • Zajęcia ogólnorozwojowe- – gimnastyka - mają na celu wszechstronny rozwój organizmu, poprawę motoryczności psycho-fizycznej oraz integrację osób starszych, umożliwienie realizacji własnych pasji i zainteresowań.
  • Zajęcia na świeżym powietrzu- spacery w formie zabawy w plenerze np. „chód na czas”. Odbywają się będą na ścieżkach spacerowych, dydaktycznych i na terenach zielonych powiatu żywieckiego, bielskiego.
  • Zajęcia na basenie- zajęcia rekreacyjne w wodzie odbywają się na pływalni Aqua w Bielsku-Białej.
  • Zajęcia szachowe- celem głównym zajęć jest aktywizacja osób starszych oraz nabywanie i kształtowanie umiejętności poprzez naukę gry w szachy i warcaby.
  • Zajęcia z tenisa stołowego- mają na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz podniesienie sprawności ogólnej i specjalnej (szybkość, gibkość, koordynacja ruchowa, wytrzymałość).
  • Spotkania z dietetykiem- spotkania będą dotyczyć specyficznych potrzeb żywieniowych osób starszych (np. diety w chorobach, wzmacniające, w trakcie leczenia lub przygotowujące do zabiegów medycznych itp.)
  • Spotkanie prosportowe- zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące uprawiania sportu, sposobów uprawiania sportu, wybór dyscyplin sportowych do uprawiania. Wykładowca będzie także promował i przedstawiał jak najlepiej uprawiać sport w rodzinach, w gronie osób starszych.
  • Wycieczka objazdowa- objazd i zwiedzanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w Beskidach.
  • Pomoc psychologiczna- biuro Stowarzyszenia ul. Kr. Jadwigi 6 Łodygowice

Grupa docelowa: Zajęcia skierowane są do mieszkańców powiatu żywieckiego i bielskiego - osób w wieku 60 lat i powyżej  nieaktywnych w różnych dziedzinach życia.

Efekty realizacji programu:

Bezpośrednim efektem realizacji programu będzie zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, wspieranie aktywności ludzi starszych.

Organizowane spotkania przekonają seniorów, że ich rolą w społeczeństwie jest aktywne uczestnictwo we współczesnym świecie, a nie bierne spędzanie czasu w samotności.

powrót »
strzałka do góry